Deskundigheidsbevordering via scholing, MDO, film etc; zie ook documentatie
Landelijke basisscholingen palliatieve zorg

Actueel overzicht.  Basisscholingen voor de niveaus twee tot en met zes (niveaus zorgverleners: Bron: NLQF). Fibula en IKNL actualiseren het overzicht jaarlijks.

Leerwerkplatform Hospices

Speciaal voor hospicemedewerkers: Via de link komt u op de website met meer informatie.

PaTz

Een werkwijze die de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundigen bevordert en als goed voorbeeld navolging verdient: bent u geinteresseerd neem contact op met de Netwerkcoördinator. Bekijk het filmpje voor meer achtergrondinformatie: www.patz.nu of de  FACTSHEET PatzPortal

Palliatieve scholing: basis en in company door aangesloten Netwerkpartner

www.dandeliontraining.nl

Trainingen op het gebied van het psychosociale,  spirituele en zingevingsdomein door aangesloten Netwerkpartners

Trainingen op het gebied van psychosociale zorg en zorg voor de zorgenden door Gonneke de Haan .

Trainingen op het gebied van rouw en verlies bij kinderen door Agmar Butcher

Trainingen op het gebied van geestelijke ondersteuning en spirituele zorg door Zingesprek Wageningen

Beslisschijf besluitvorming in de palliatieve fase los verkrijgbaar

Sinds begin dit jaar wordt de beslisschijf Besluitvorming in de palliatieve fase los aangeboden door het IKNL. De schijf is onderdeel van de set Besluitvorming in de palliatieve fase (digitaal te downloaden), die ontwikkeld is voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Deze set is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam.

Film inzet vrijwilligers in het verpleeghuis

U kunt deze film gebruiken in scholingen als dat gewenst is.

Film ik blijf een poosje bij je zitten

Te gebruiken bij voorlichting en scholing