Denk nu al na over uw levenseinde
Ondersteuning bij gesprekken tussen patiënt en arts over het levenseinde

Praten met de dokter over de laatste fase van het leven gebeurt vaak te laat. Met als gevolg teleurstellingen, onbegrip en het gevoel bij patiënten en hun familie dat het te laat is voor wezenlijke besluiten. ‘Maak wederzijdse wensen, verwachtingen en mogelijkheden bespreekbaar voordat het te laat is'. Dat is het credo van acht samenwerkende organisaties voor patiënten, ouderen en artsen. De samenwerkende organisaties zijn: artsenfederatie KNMG, de patiëntenorganisaties NFK, NPCF, NPV en NVVE en de seniorenbelangenbehartigers ANBO, Unie KBO en PCOB.

Om patiënten op weg te helpen hebben ze gezamenlijk de publieksbrochure  'Spreek op tijd over uw levenseinde' uitgebracht. De brochure biedt voorbeeldvragen om patiënten te helpen tijdig in gesprek te gaan met hun dokter. Verder bevat de brochure informatie over wilsverklaringen, zorgmogelijkheden aan het einde van het leven (palliatieve zorg) en euthanasie.

Samen beslissen over het levenseinde

Daarnaast heeft de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE) een kaart ontwikkeld: Samen beslissen: tips voor uw zorg bij uw levenseinde.

Wensen rond het levenseinde

Mensen weten vaak heel goed wat ze willen na hun overlijden. De uitvaart, de erfenis; ze praten erover en leggen hun wensen vast. Maar hoe zit het met de laatste fase van het leven zelf? Wat vinden jij en je naasten daarin belangrijk? Praat erover en schrijf het op. Lees het artikel in Pal voor u

Animatie: Niets is vanzelfsprekend wat betreft zorg aan het levenseinde.

Eva Bolt promoveerde op 2 november 2017 aan de VU Amsterdam, faculteit geneeskunde. Van haar proefschrift Passende zorg in de laatste levensfase en levensbeëindiging op verzoek maakte zij een animatie. In 10 minuten presenteert zij haar onderzoek, de conclusies en de aanbevelingen.

Nadenken en met anderen spreken over als je niet meer beter kunt worden, is niet makkelijk.

Over het levenseinde praten kan nog moeilijker zijn. Hoe kun jij als zorgprofessional ondersteuning bieden? Ga aan de slag met de video’s of download de brochure...
Bekijk 4 filmpjes van het project 'Samen bouwen aan vertrouwen' 
Download de brochure 

Brochure kostbare informatie over het einde van het leven

 De KBO heeft een informatieve brochure samengesteld. U kunt deze hier lezen of downloaden.