Nieuws voor Patiënten en Naasten

Thema-avond Voeding en beweging bij kanker

24 april 2019

Je moet goed eten en drinken hoor, tijdens je behandelingen!’, maar hoe doe je dat als de behandeling als onbedoeld bij-effect de zin in eten aantast? Welke feiten en fabels leven er rondom...

Samen op weg naar meer vroegtijdige zorgplanning

Behandelwensenformulier ontwikkeld

Vroegtijdige zorgplanning kan onnodige en onwenselijke ziekenhuisopnames en behandelingen voorkomen. Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) en Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) willen het mogelijk maken...

Hospicezorg in de Honskamp Lunteren

Vanaf 1 september 2018 stelt de Honskamp in Lunteren een appartement beschikbaar waar mensen in hun laatste levensfase terecht kunnen voor professionele palliatieve zorg, ofwel hospicezorg.
1345678910Laatste