X
Nieuws voor Patiënten en Naasten

Kamerbrief: Focus op palliatieve zorg

De Kamerbrief "Focus op palliatieve zorg" is uit. Met aandacht voor verbeteringen in de praktijk, bekendheid van palliatieve zorg en (transmurale) bekostiging.

Werkbezoeken NZa

Graag nemen we jullie mee in de laatste ontwikkelingen rondom het project kwalitatieve en betaalbare palliatieve zorg. Vanuit een veldverkenning zijn we gekomen tot zes initiatieven waarmee een...
Eerste567810121314

Theme picker