X
Nieuws voor Patiënten en Naasten

Nieuwe ontwikkeling vanuit Kinderhospice Binnenveld:

Gespecialiseerde dagopvang voor kinderen met een medische zorgvraag
Kinderhospice Binnenveld startte in januari met de bouw van dagopvang voor kinderen met een lichamelijke zorgvraag. Deze gespecialiseerde verpleegkundige kinderdagopvang is met name bedoeld...

Nieuw aangesloten Netwerkpartner stelt zich voor

Stichting NAbij
Stichting NAbij ondersteunt mensen in de laatste levensfase waarbij er sprake is van geen of maar een klein sociaalnetwerk. Wij zien steeds vaker mensen die weinig of helemaal geen mensen om zich...

Filmpje terminaliteitsverklaring VWS online

Eerder meldden we al dat de terminaliteitsverklaring in veel gevallen niet meer nodig is. Dat hebben verschillende partijen uit de zorg afgesproken met VWS. De verklaring zorgde voor veel onvrede...

Koppelbedden groot succes

Begin 2019 is het project 'koppelbedden’ gestart. Via Roparun konden de netwerken palliatieve zorg (zorgorganisaties) een aanvraag doen voor een koppelbed. Hier is veel gebruik van...
123468910Laatste

Theme picker