X
Nieuws voor Patiënten en Naasten

Toolkit kennisverspreiding palliatieve zorg

De toolkit kennisverspreiding bevat allemaal onderdelen die het gemakkelijker maken om kennis over palliatieve zorg te verspreiden onder collega’s. De interactieve pdf leidt de gebruiker door het...

De Gelderhorst

Nieuwe Netwerkpartner stelt zich voor
De Gelderhorst is hét landelijk woon- en zorgcentrum voor oudere Doven. De ruim 180 bewoners van De Gelderhorst zijn doof geboren of doof geworden voor spraak zich ontwikkelde.

's Heeren Loo

Nieuwe Netwerkpartner stelt zich voor

’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of andere beperkingen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland.

Eerste2345791011Laatste

Theme picker