X
Nieuws voor Patiënten en Naasten
De Jonge maakt 25 miljoen vrij voor geestelijke verzorging thuis

De Jonge maakt 25 miljoen vrij voor geestelijke verzorging thuis

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen, bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven, kunnen vanaf 2019 een beroep doen op een geestelijk verzorger. Minister Hugo de Jonge (VWS) trekt hiervoor structureel geld uit.

De beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers VGVZ, die al jaren pleit voor vergoeding in de thuissituatie, spreekt van een "enorme doorbraak". Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. De VGVZ is blij met de aanzienlijke investering, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de 10 miljoen die in het regeerakkoord voor 2018 gereserveerd is en nu niet besteed lijkt te worden. "Wij gaan daarover met het ministerie in gesprek."

bron Skipr 9 oktober

Extra geld voor geestelijke verzorging

De overheid wil de bereikbaarheid en financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie te verbeteren. In de kamerbrief van minister Hugo de Jonge is te lezen dat hiervoor extra geld wordt vrijgemaakt: vanaf 1 januari 2019 jaarlijks 7 miljoen euro, waarvan 5 miljoen structureel vanaf 2021.


Theme picker