X
Nieuws voor Patiënten en Naasten
Gesprekshulp voor de late fase van de ziekte van Parkinson

Gesprekshulp voor de late fase van de ziekte van Parkinson

Praten over de late fase van de ziekte van Parkinson of het levenseinde is niet makkelijk. Zowel mensen met parkinson, hun naasten als zorgverleners vinden het vaak een moeilijk onderwerp. Maar het is wel heel belangrijk, om daarmee de juiste zorg te bieden die past bij de wensen en behoeften. De recent ontwikkelde gesprekshulp voor de late fase van de ziekte van Parkinson bestaat uit informatie en voorbeeldvragen waarmee mensen met parkinson en hun naasten het gesprek met elkaar en hun zorgverleners kunnen aangaan. De gesprekshulp kan bijdragen aan betere zorgverlening gedurende de late fase en het sterven. Het geeft vaak rust als mensen hun wensen en grenzen kenbaar hebben gemaakt. U kunt de gesprekshulp downloaden van de website van de Parkinson Vereniging.


Theme picker