X
Nieuws voor Patiënten en Naasten
Hospicezorg in de Honskamp Lunteren

Hospicezorg in de Honskamp Lunteren

Vanaf 1 september 2018 stelt de Honskamp in Lunteren een appartement beschikbaar waar mensen in hun laatste levensfase terecht kunnen voor professionele palliatieve zorg, ofwel hospicezorg.

Deze nieuwe vorm van zorgverlening in de Honskamp is tot stand gekomen dankzij een gezamenlijk initiatief van de vijf kerken: de Gereformeerde Kerk, Hervormde Kerk, Hervormde Gemeente, Hersteld Hervormde Gemeente en de Molukse Evangelische Kerk.

Initiatief vijf kerken

De vijf kerken hebben het initiatief genomen om hospicezorg in Lunteren te realiseren en zijn hierover met de Honskamp in gesprek gegaan. Nu moeten inwoners uit Lunteren voor hospicezorg naar Barneveld, Ede of Bennekom.

Hospicezorg en tijdelijk verblijf

De Honskamp gaat twee plaatsen beschikbaar stellen voor mensen die tijdelijk gaan verblijven. Een klein appartement is bestemd voor mensen die tijdelijk verblijf (ELV) nodig hebben. Denk aan mensen die uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar nog veel zorg nodig hebben. Het andere appartement is beschikbaar voor de hospicezorg.
Het kan voorkomen dat er geen mensen op de wachtlijst staan voor hospicezorg. In dat geval komt het hospiceappartement beschikbaar voor iemand die tijdelijk verblijf nodig heeft.

Dit type hospicezorg is toegevoegd aan de app PalliArts waar ook te zien is of er een bed vrij is in het appartement.


Theme picker