X
Nieuws voor Patiënten en Naasten
Ontwikkeling van Kinderhospice naar Gespecialiseerd KinderZorgCentrum

Ontwikkeling van Kinderhospice naar Gespecialiseerd KinderZorgCentrum

Kinderhospice Binnenveld, Barneveld

In 2002 startte het Kinderhospice met een aanbod van 24 uurs verpleegkundige zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen. Deze zorg werd gaandeweg uitgebreid met een aanbod van pedagogische zorg. Ook veranderde de zorg voor de kinderen van minder complex naar meer hoog complex.

In 2014 verhuisde het Kinderhospice naar een nieuw pand en kwam er meer ruimte voor kinderen en verdere ontwikkelingen. Inmiddels is er een ouderverblijf toegevoegd zodat ouders dicht bij hun kind kunnen zijn. Er is in samenwerking met het Centrum voor Thuis Beademing een aanbod van zorg voor beademde – en kinderen met een canule ontwikkeld. Kinderen hoeven hierdoor minder lang in het ziekenhuis te verblijven en kunnen eerder naar huis. En om het naar huis gaan goed te begeleiden heeft het Kinderhospice een scholingsaanbod ontwikkeld voor ouders en mantelzorgers.

Ook werd duidelijk dat er behoefte bestaat aan pedagogische dagopvang voor kinderen met een (intensieve)verpleegkundige zorgvraag. Dit zorgaanbod ontwikkelt het Kinderhospice nu samen met andere zorgaanbieders en instanties in de regio.

Begin 2019 wordt gestart met de bouw van de gespecialiseerde dagopvang. Kinderfysio - en  logopedie en de mogelijkheid om te snoezelen of even een keer in het bubbelbad te gaan als dat thuis niet mogelijk is, maken onderdeel uit van het zorgaanbod. De pedagogische dagopvang wordt op het erf van het Kinderhospice gebouwd en ingebed in de groene omgeving van het Binnenveld.


Theme picker