Nieuws voor Patiënten en Naasten

Laatste Levensfase

NFK publiceert thema op haar website

NFK heeft een informatieve pagina over de laaste levensfase op haar website geplaatst.

Toolkit kennisverspreiding palliatieve zorg

De toolkit kennisverspreiding bevat allemaal onderdelen die het gemakkelijker maken om kennis over palliatieve zorg te verspreiden onder collega’s. De interactieve pdf leidt de gebruiker...

De Gelderhorst

Nieuwe Netwerkpartner stelt zich voor

De Gelderhorst is hét landelijk woon- en zorgcentrum voor oudere Doven. De ruim 180 bewoners van De Gelderhorst zijn doof geboren of doof geworden voor spraak zich ontwikkelde.
135678910Laatste