X
Nieuws voor Patiënten en Naasten
Samen op weg naar meer vroegtijdige zorgplanning

Samen op weg naar meer vroegtijdige zorgplanning

Behandelwensenformulier ontwikkeld

Vroegtijdige zorgplanning kan onnodige en onwenselijke ziekenhuisopnames en behandelingen voorkomen. Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) en Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) willen het mogelijk maken dat vroegtijdige zorgplanning een vanzelfsprekend onderdeel van de verleende zorg in de regio wordt.

Hiervoor is onder andere het behandelwensenformulier ontwikkeld.

De meeste ouderen denken weleens na over de zorg en behandelingen die zij nog willen ontvangen. Slechts weinig mensen maken dit bespreekbaar. Een gemiste kans, want er valt veel te winnen door tijdig een gesprek aan te gaan. Het kan onnodige, onwenselijke ziekenhuisopnames en behandelingen voorkomen. Een gesprek over deze wensen tussen patiënt en zorgverleners is daarom essentieel. Vroegtijdige zorgplanning moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de verleende zorg in de regio, vindt de multidisciplinaire werkgroep bestaande uit zorgverleners uit regio Gelderse Vallei. Dat vraagt om actie.

Behandelwensenformulier

Het gezamenlijk doorbreken van taboes en het faciliteren van betere verslaglegging en overdracht dragen eraan bij dat de patiënt de beste en meest passende zorg krijgt. Hiervoor moeten patiënten én zorgverleners durven praten over kwetsbaarheid. Daarnaast vraagt het om efficiënte samenwerking in de keten, het delen van informatie én het gebruik van dezelfde terminologie. In het hiervoor gemaakte regionale behandelwensenformulier kunnen behandelwensen, zorgdoelen en behandelafspraken van de patiënt vastgelegd worden. Hiermee is het een praktisch hulpmiddel voor zorgverleners. Het formulier wordt continu geactualiseerd op basis van de inzichten bij gebruik en landelijke ontwikkelingen, waaronder VIPP. De meest actuele versie van het behandelwensenformulier is te vinden op de website van Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei  en in de PalliArts app.

Meer weten?

Wilt u meer weten over vroegtijdige zorgplanning in regio Gelderse Vallei, het ontwikkelde behandelwensenformulier en de geplande vervolgstappen? Bekijk dan het volledige artikel.


Theme picker