X
Nieuws voor Patiënten en Naasten
Tijdige Zorgplanning

Tijdige Zorgplanning

Zorg die ook in de laatste levensfase aansluit bij de wensen van de patiënt.

Dat is wat zorgverleners van Ziekenhuis Gelderse Vallei willen. Zij initieerden daarom de proef Tijdige Zorgplanning. "Daarbij praten wij met kwetsbare patiënten over hun behandelwensen, -doelen en -mogelijkheden rond de medische behandeling in de fase van het leven waarin de patiënt nu zit tot aan het levenseinde. De vraag: 'Levert een medische ingreep- met mogelijk kans op schade- een voor de patiënt aanvaardbaar resultaat op?' stellen we centraal. De uitkomst van dit gesprek zetten we in het medisch dossier zodat in een acute, levensbedreigende situatie de behandelwensen van d epatiënt reeds gedocumenteerd zijn. Ons doel is om passende zorg te bieden." aldus intensivist en co-initiator van de proef Dave Tjan. De proef is gestart op de poliklinieken longgeneeskunde en geriatrie van ZGV. Per polikliniek worden er gesprekken gevoerd met 10 chronisch zieke of zeer kwetsbare patiënten. zij lopen namelijjk meer risico op een combinatie van meerdere aandoeningen die lichamelijke, psychische of sociale beperkingen met zich meebrengen.

bron: De Rijnpost woensdag 20 juni 2018

 


Theme picker