Nieuws Hulpverleners

'Verder leren kijken dan je eigen discipline'

Interprofessioneel samenwerken en leren in palliatieve zorg vormt onderdeel  van het Onderwijsraamwerk 2.0  dat binnen het programma O²PZ (Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg) wordt ontwikkeld. Doel is: Teams vormen om de patiënt heen, waarbij iedereen werkt vanuit hetzelfde zorgplan en met gemeenschappelijke doelen ten behoeve van het welzijn van die patiënt. Dit en meer nieuws in de O²PZ nieuwsflits juli 2020.

Activiteiten palliatieve netwerkzorg IKNL en Fibula; samen verder in het nieuwe Fibula

Per 1 juli is de samenvoeging van netwerkzorgactiviteiten palliatieve zorg van IKNL en Fibula in het nieuwe Fibula een feit. Fibula richt zich dan, als lid van de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), specifiek op de organisatie van netwerkzorg in de palliatieve zorg.

IKNL focust zich na 1 juli in haar bijdragen voor de palliatieve zorg op haar kernactiviteiten registratie, onderzoek en het delen en duiden van kennis en inzichten die daaruit voortkomen, het bieden van -digitale- praktijkondersteuning en informatie, deskundigheidsbevordering en het maken van richtlijnen.

Tot nu toe ondersteunde Fibula vooral de Netwerken Palliatieve Zorg. Vanaf 1 juli ondersteunt zij daarnaast ook andere samenwerkingsverbanden in de palliatieve zorg zoals de Consortia Palliatieve Zorg. Ook verzorgt Fibula vanaf 1 juli de consultatievoorziening palliatieve zorg, die sterk verbonden is aan de organisatie van de palliatieve zorg.

Door deze samenvoeging van activiteiten kan het nieuwe Fibula krachtiger en meer in samenhang ondersteunen en beter inspelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de organisatie van palliatieve zorg.

Het Fibula-team kijkt er naar uit om samen met genoemde verder te werken aan goede palliatieve zorg in Nederland. Nieuwsgierig? Maak kennis met het team van Fibula en de ondersteuning.

Bij stervensbeslissingen geeft stem van patiënt richting

Patiënten zoveel mogelijk vrijwaren van onwenselijke druk door de crisis en hun omgeving. En nadrukkelijker gebruik maken van de ervaringen van patiënten en hun organisaties. Geef die een vooraanstaande plek bij de inrichting en de uitvoering van de palliatieve zorg voor de komende tijd. Dit is een greep uit de tien aanbevelingen die aan deze materie toegewijde zorgverleners en elf hoogleraren hebben gedestilleerd uit de ervaringen in de afgelopen coronamaanden. 

Onder voorzitterschap van prof. dr. Saskia Teunissen, bestuurder van Palliatieve zorg Nederland, wisselden de zorgverleners en professoren meest actuele inzichten en urgenties uit en toetsten deze bij elkaar. Snel ontsluiten van hun kennis was het doel. Dat deden ze op Palliaweb. Er moet hen nu nog iets van het hart: tien aanbevelingen. Ze adresseren deze aan alle bestuurstafels in zorg, openbaar bestuur en veiligheid. Lokaal op te pakken, maar zeker ook regionaal en landelijk. 

‘Zorgverleners met kennis van palliatieve zorg op het netvlies bewaken de wensen van de patiënt, zo nodig ook in relatie tot familie en behandelaars. Ze staan voor eerlijke, respectvolle en zo tijdig mogelijke informatie over belangrijke beslissingen in behandeling en zorg. Die zorgpraktijk ondersteunen, daarbij heeft iedereen baat. Alle patiënten en naasten voorop. Daarop zijn onze aanbevelingen gericht,’ aldus Saskia Teunissen. 

Top 10 aanbevelingen (pdf)

Vacature senior communicatieadviseur Fibula

Ben jij een zelfstandige senior communicatieadviseur die het leuk vindt om vanuit jouw expertise bij te dragen aan het neerzetten van een nieuwe organisatie? Ben je een echte verbinder die graag de samenwerking op zoekt met collega’s binnen én buiten de organisatie? Help jij ons Fibula te positioneren en zo de palliatieve netwerkzorg binnen Nederland te verbeteren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Senior communicatieadviseur

32 uur per week

Utrecht

De organisatie

De activiteiten van Fibula en IKNL ter ondersteuning van de organisatie van de palliatieve Zorg in Nederland worden per 1 juli 2020 gebundeld en samen ondergebracht in Fibula. Door vanuit één organisatie te werken, ontstaat er synergie en meer slagkracht. Vanuit lidmaatschap van de coöperatie PZNL wordt bijgedragen aan de gewenste samenwerking en verbinding binnen de palliatieve zorg.

Fibula heeft als missie om zorgorganisaties en (in)formele zorgverleners te helpen bij het realiseren van:

  • beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van goede palliatieve zorg
  • coördinatie en continuïteit van zorg
  • een vanzelfsprekende samenwerking tussen de generalistische en specialistische palliatieve zorgverlener

Fibula treedt op als samenwerkingspartner voor de (boven)regionale samenwerkingsverbanden, de Netwerken Palliatieve Zorg en de Consortia palliatieve zorg, en adviseert en ondersteunt hen op inspirerende en daadkrachtige wijze bij hun doorontwikkeling. Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg en de adviezen van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg geven hierbij richting. Fibula gaat op 1 juli 2020 van start.
 

PZNL

De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is opgericht om organisaties in de palliatieve zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen en overal in Nederland dezelfde kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg aan te kunnen bieden. IKNL, Fibula en stichting Palliatieve Thuiszorg Nederland ( PaTz) zijn de eerste leden van PZNL. PZNL beschikt over een team van vaste medewerkers, waaronder communicatieadviseurs. Je werkt in je rol nauw samen met de communicatieadviseurs van PZNL, IKNL Palliatieve Zorg en PaTz.
 

De functie

Als senior communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor zowel de in- als externe communicatie voor Fibula. We zoeken een communicatieadviseur die voldoende senior is om binnen Fibula en in het construct van de coöperatie de regie rond communicatievraagstukken te pakken. Je bent gesprekspartner voor Bestuurder, Managing Director en medewerkers. We verwachten van jou een visie op de wijze waarop communicatie kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering en optimale organisatie van de palliatieve zorg.

Om de synergie te bereiken die beoogd is met de integratie van activiteiten van IKNL en Fibula, denk je actief mee over de vraag hoe communicatie daar een rol in kan spelen. Je hebt daarbij oog voor de behoeften van de medewerkers van Fibula.

Je levert daarnaast een belangrijke bijdrage in het positioneren en neerzetten van de nieuwe Fibula-organisatie. Je krijgt de ruimte om het communicatiebeleid vorm te geven en de website en informatiekanalen verder door te ontwikkelen.  

Je zoekt de verbinding met het veld en zorgt er voor dat Fibula als gewaardeerde samenwerkingspartner wordt gezien door de consortia, netwerken en consulenten. Ook zoek je actief de samenwerking op met PZNL en IKNL en ondersteun je de netwerkcoördinatoren op het gebied van communicatie.
 

Je bent:
  • gesprekspartner en strategisch communicatieadviseur voor: Bestuurder, Managing Director en medewerkers van Fibula
  • sparringpartner van (senior) communicatieadviseurs van IKNL en PZNL en PaTz

Ervaringen van zorginstellingen met de zelfevaluatie palliatieve zorg in beeld

Wat gaat al goed, wat kan nog beter?

De zelfevaluatie palliatieve zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Het stimuleert bewustwording in de zorgorganisatie en het netwerk, en geeft inzicht waar men staat ten aanzien van aanbod en organisatie van de palliatieve zorg. Het maakt gerichte verbetering en het van elkaar leren, mogelijk.

Om organisaties hier een beeld bij te geven, zijn er drie filmpjes met ervaringsverhalen over de zelfevaluatie palliatieve zorg gemaakt van respectievelijk een ziekenhuis, een verpleeghuis en een thuiszorgorganisatie. Aan het woord komen zorgverleners en de rol van de netwerkcoördinator wordt toegelicht. De filmpjes geven een beeld van het doel, de werkwijze en wat het uitvoeren van de zelfevaluatie hen heeft opgeleverd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de netwerkcoördinator palliatieve zorg in de eigen regio.

 

245678910Laatste

Theme picker