Nieuws Hulpverleners

Symposium 'palliatieve zorg: optimalisatie begint bij onderwijs'

De verbetering van palliatieve zorg begint bij het optimaliseren van het onderwijs. Voor alle zorgprofessionals, op alle niveaus. Hoe zou dat moeten? O²PZ geeft antwoorden op deze en andere vragen tijdens het symposium ‘Palliatieve zorg: optimalisatie begint bij onderwijs’. Opleidingsmanagers, docenten, beleidsmakers, curriculumontwikkelaars en opleidingscoördinatoren in het mbo, hbo en wo (+) verrijken zich met concrete handvatten, direct toepasbaar in de leerpraktijk of het curriculum. Schrijf je nu in.


poster congres
flyer congres

 

 

 

 

PZNL publiceert rapport Kerncijfers palliatieve zorg

“Waar vind ik actuele feiten en cijfers over de palliatieve zorg?” Die vraag is het startpunt geweest van het rapport ‘Kerncijfers palliatieve zorg’ van PZNL. In deze eerste uitgave zijn cijfers verwerkt uit informatiebronnen zoals het Sterfgevallenonderzoek, CBS en IKNL-rapporten. PZNL wil met deze Kerncijfers meer inzicht bieden in de palliatieve zorg en een bijdrage leveren aan de bewustwording van zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers en ondersteuningsorganisaties. Met als doel de zorg voor de patiënt in zijn laatste levensfase verder te ontwikkelen en verbeteren.

Vacature bestuurder PZNL

De Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is in 2018 opgericht met als doel organisaties in de palliatieve zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen, zorgdomeinen beter op elkaar te laten aansluiten en de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren. Stichting Fibula, Integraal Kankercentrum Nederland en Stichting PaTz zijn de huidige leden van PZNL. 

De dagelijkse leiding van PZNL ligt in handen van een tweehoofdig, collegiaal bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) waarin elk lid is vertegenwoordigd.

In verband met het vertrek van één van de twee bestuurders roept de Algemene Leden Vergadering kandidaten op voor de functie van bestuurder van de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), minimaal 2 dagen/week.

Uitgebreide vacaturetekst

Vacature: huisarts - medisch adviseur palliatieve zorg thuis

Stichting Palliatieve Thuiszorg (PaTz) en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) zoeken een huisarts die zich als medisch adviseur wil inzetten voor de palliatieve zorg in de eerste lijn. Heb jij visie op en kennis van organisatie en samenwerking in de palliatieve zorg thuis en kun je daarin mensen meenemen? Dan zijn zij op zoek naar jou:

 • huisarts - medisch adviseur palliatieve zorg thuis
 • landelijk werkgebied, standplaats Utrecht - Amsterdam
 • 16 uur per week

Volledige vacaturetekst

Handreiking financiering palliatieve zorg 2020

In samenspraak met VWS en de NZa is de Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 herzien aan de hand van de geldende wet- en regelgeving voor palliatieve zorg. De doorgevoerde wijzigingen in de Handreiking financiering palliatieve zorg 2020 betreffen:
 

Medisch specialistische zorg:
 • Nieuwe zorgactiviteit voor medisch specialistische zorg in de thuissituatie
 • Verduidelijking regelgeving rondom parallelliteit
 • Logeervergoeding voor patiënten bij een meerdaagse behandeling op grote afstand
   
Eerstelijn:
 • Inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn vanuit de Zorgverzekeringswet
 • Geestelijke verzorging
   
Langdurige zorg:
 • Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor patiënten in een Wlz-instelling

Daarnaast is er in samenwerking met het Netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe en de Patiëntenfederatie een hoofdstuk (5) toegevoegd met eigen betalingen van patiënten.

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 komt met deze handreiking per 1 januari 2020 te vervallen.

123456789

Theme picker