Nieuws Hulpverleners

Werving partners van mensen met ongeneeslijke vorm van kanker voor onderzoek effectiviteit Oncokompas

Fibula neemt deel in het project ICT4PAL. Binnen dit project is Oncokompas voor mensen met een ongeneeslijke vorm van kanker en hun partners doorontwikkeld. Oncokompas is een online zelfmanagement hulpmiddel voor mensen die geraakt zijn door kanker. Het geeft informatie, inzicht, steun en advies, afgestemd op de situatie en voorkeuren van de gebruiker.

Met gerichte vragen brengt Oncokompas de kwaliteit van leven van gebruikers in kaart. Op grond daarvan geeft Oncokompas gepersonaliseerde informatie en adviezen. Mocht er behoefte zijn aan ondersteuning, dan biedt Oncokompas een overzicht van opties tot zelfhulp en professionele zorgverleners in de buurt.

Binnen het project ICT4PAL, gesubsidieerd door ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ wordt nu onderzoek uitgevoerd om de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van Oncokompas te bepalen onder zowel patiënten met ongeneeslijke kanker, als hun partners. Het onderzoek onder patiënten is gestart in januari 2019. De werving voor het onderzoek onder partners start in februari 2019.

Oproep

Voor het onderzoek worden mensen gezocht die hen in contact kunnen brengen met partners van mensen met ongeneeslijke kanker. Wil je helpen met de werving van partners voor het onderzoek naar de effectiviteit van Oncokompas? Dan kun je contact opnemen met Anouk Schuit, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit kan per email of telefonisch via 020 - 598 5218.

Werving partners van mensen met ongeneeslijke vorm van kanker voor onderzoek effectiviteit Oncokompas

Fibula neemt deel in het project ICT4PAL. Binnen dit project is Oncokompas voor mensen met een ongeneeslijke vorm van kanker en hun partners doorontwikkeld. Oncokompas is een online zelfmanagement hulpmiddel voor mensen die geraakt zijn door kanker. Het geeft informatie, inzicht, steun en advies, afgestemd op de situatie en voorkeuren van de gebruiker.

Met gerichte vragen brengt Oncokompas de kwaliteit van leven van gebruikers in kaart. Op grond daarvan geeft Oncokompas gepersonaliseerde informatie en adviezen. Mocht er behoefte zijn aan ondersteuning, dan biedt Oncokompas een overzicht van opties tot zelfhulp en professionele zorgverleners in de buurt.

Binnen het project ICT4PAL, gesubsidieerd door ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ wordt nu onderzoek uitgevoerd om de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van Oncokompas te bepalen onder zowel patiënten met ongeneeslijke kanker, als hun partners. Het onderzoek onder patiënten is gestart in januari 2019. De werving voor het onderzoek onder partners start in februari 2019.

Oproep

Voor het onderzoek worden mensen gezocht die hen in contact kunnen brengen met partners van mensen met ongeneeslijke kanker. Wil je helpen met de werving van partners voor het onderzoek naar de effectiviteit van Oncokompas? Dan kun je contact opnemen met Anouk Schuit, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit kan per email of telefonisch via 020 - 598 5218.

Toolkit kennisverspreiding palliatieve zorg

De toolkit kennisverspreiding bevat allemaal onderdelen die het gemakkelijker maken om kennis over palliatieve zorg te verspreiden onder collega’s. De interactieve pdf leidt de gebruiker door het menu dat bestaat uit diverse materialen en werkvormen. Films, animatie, gesprekskaartjes, stellingen over delier, een flowchart etc. Focus voor 2019 ligt op het thema communicatie. Zo gaan een aantal onderdelen in de toolkit over het gesprek voeren met mensen met een levensbedreigende aandoening en/of kwetsbaarheid.

De innovatiegroep bestaande uit verpleegkundige aandachtsvelders palliatieve zorg uit het netwerk palliatieve zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel stelden deze toolkit samen. Jaarlijks wordt een nieuwe toolkit kennisverspreiding uitgebracht.

Bij gebruik van deze toolkit of onderdelen daarvan is bronvermelding gewenst.

 

Meer informatie

Wies Wagenaar, netwerkcoördinator Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel, tel: 06-26363992

Animatie VPTZ: Samen van betekenis in de laatste levensfase

Tijdens dialoogbijeenkomsten spraken verpleegkundigen en vrijwilligers met elkaar. Over samenwerking in hospices, zorginstellingen en bij mensen thuis. En de waarde daarvan voor de cliënt én de mantelzorger. Over het luisteren en het bieden van aandacht. Over het echt van betekenis zijn voor iemand in de laatste periode van zijn leven. Bekijk de animatie en zie hoe beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar versterken. Ga met elkaar in gesprek. Want samen zorgen we ervoor dat niemand alleen hoeft te sterven.

Gesprek minister Hugo de Jonge over advies Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

Donderdag 24 januari heeft Janneke van Vliet, voorzitter van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg, samen met Ton Ruikes, voorzitter bestuur Fibula, het advies van de denktank aangeboden aan minister Hugo de Jonge. Daarbij waren verder aanwezig: Jolanda Roelands (projectdirecteur Stichting Fibula), Jannie Oskam (vanuit de Denktank), Esmé Wiegman (bestuurder coöperatie PZNL), Lisette van den Heuvel (directeur Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.) en Ilse Raats (projectleider Denktank).

Het was een ontspannen gesprek waarin er gelegenheid was om het advies toe te lichten en wat van gedachten te wisselen met de minister. Zijn vragen waren verkennend van aard en gaven de indruk dat hij bezig is met het bepalen van zijn ideeen over de organisatie van de palliatieve zorg. Ton Ruikes heeft toegelicht dat Fibula op basis van dit advies, in overleg met de netwerken en stakeholders, voor de zomer met een visie op de toekomst van de netwerken en een concreet actieplan zal komen en dan graag een vervolgoverleg met de minister wil. Hier is welwillend op gereageerd.

Eerste12345679

Theme picker