Nieuws Hulpverleners

Uitnodiging 14 mei werkconferentie Geestelijke verzorging thuis

Op 14 mei organiseert Agora haar jaarlijkse werkconferentie samen met Reliëf (o.a. coördinatie van het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen, PRIL), VGVZ en Fibula. Het thema voor 2019 is: Geestelijke verzorging thuis, inspiratie uit goede voorbeelden.

Dit jaar is de bijeenkomst geheel gewijd aan de opdracht van VWS om geestelijke verzorging/levensbegeleiding te realiseren voor mensen in hun thuissituatie. Een dag van uitwisseling met andere geïnteresseerden en initiatiefnemers vanuit zorg en welzijn, een mogelijkheid ideeën op te doen en te netwerken.

Wanneer: 14 mei 2019, 9.30 -16.30 uur
Plaats: Locatie 78, Burg. Van de Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik (NB. Locatie gewijzigd!!)
Maximaal aantal deelnemers: 130
Kosten: € 60,- incl. koffie/thee/lunch

Uitnodiging en inschrijven

Project Verkenning IZP van start

Het project Verkenning Individueel Zorgplan (IZP) voor Palliatieve Zorg is officieel van start gegaan.

Het met voorrang realiseren van het werken met een individueel zorgplan is één van de aanbevelingen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. In het Kwaliteitskader wordt het IZP gezien als een hulpmiddel dat past in de ontwikkeling van multidisciplinaire en persoonsgerichte zorg en die bijdraagt aan proactieve zorgplanning, coördinatie van de zorg en eigen regie door de patiënt.

‘Het IZP palliatieve zorg is een dynamische set van afspraken tussen patiënt en zorgverlener over zijn eigen zorg. De uitkomsten en afspraken voortkomend uit het proces van proactieve zorgplanning, met gezamenlijke besluitvorming als leidraad, worden vastgelegd en continu geüpdatet in het IZP.’

Het projectteam heeft als doel het opleveren van een adviesrapport aan het Ministerie van VWS, met daarin:

  1. De content van het Individueel Zorgplan
  2. Technische scenario’s voor implementatie
  3. De randvoorwaarden om dit mogelijk te maken

Het projectteam werkt momenteel aan een visie op proces, content en techniek zodat dit kan worden voorgelegd aan het werkveld. Want een belangrijke voorwaarde is dat het rapport wordt gedragen door eindgebruikers als zorgverleners en patiënten. Elke drie weken vindt op dinsdag (van 13:00 – 14:00 uur bij IKNL te Utrecht) een review plaats van de tot dan toe opgeleverde uitwerkingen. Wil je hierbij zijn of op een andere manier meedenken? Kom dan naar deze review, of neem deel via Skype (vooraf even melden)

Het projectteam maakt graag gebruik van bestaande kennis en initiatieven op gebied van zorgplannen, een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en digitaliseringsprojecten op het gebied van overdracht- en informatie-uitwisseling.

Op deze manier maken we samen het Kwaliteitskader PZ steeds concreter.

Wil je een review bijwonen, of deelnemen via skype, meld je per mail aan bij Theuni Meijaard of via 06-18418724. 

 

 

Project Verkenning IZP van start

Het project Verkenning Individueel Zorgplan (IZP) voor Palliatieve Zorg is officieel van start gegaan.

Het met voorrang realiseren van het werken met een individueel zorgplan is één van de aanbevelingen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. In het Kwaliteitskader wordt het IZP gezien als een hulpmiddel dat past in de ontwikkeling van multidisciplinaire en persoonsgerichte zorg en die bijdraagt aan proactieve zorgplanning, coördinatie van de zorg en eigen regie door de patiënt.

‘Het IZP palliatieve zorg is een dynamische set van afspraken tussen patiënt en zorgverlener over zijn eigen zorg. De uitkomsten en afspraken voortkomend uit het proces van proactieve zorgplanning, met gezamenlijke besluitvorming als leidraad, worden vastgelegd en continu geüpdatet in het IZP.’

Het projectteam heeft als doel het opleveren van een adviesrapport aan het Ministerie van VWS, met daarin:

  1. De content van het Individueel Zorgplan
  2. Technische scenario’s voor implementatie
  3. De randvoorwaarden om dit mogelijk te maken

Het projectteam werkt momenteel aan een visie op proces, content en techniek zodat dit kan worden voorgelegd aan het werkveld. Want een belangrijke voorwaarde is dat het rapport wordt gedragen door eindgebruikers als zorgverleners en patiënten. Elke drie weken vindt op dinsdag (van 13:00 – 14:00 uur bij IKNL te Utrecht) een review plaats van de tot dan toe opgeleverde uitwerkingen. Wil je hierbij zijn of op een andere manier meedenken? Kom dan naar deze review, of neem deel via Skype (vooraf even melden)

Het projectteam maakt graag gebruik van bestaande kennis en initiatieven op gebied van zorgplannen, een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en digitaliseringsprojecten op het gebied van overdracht- en informatie-uitwisseling.

Op deze manier maken we samen het Kwaliteitskader PZ steeds concreter.

Wil je een review bijwonen, of deelnemen via skype, meld je per mail aan bij Theuni Meijaard of via 06-18418724. 

 

 

Gebruik app PalliArts neemt toe

In de jaarrapportage over het gebruik van de app PalliArts zien we in 2018 een stijging van 20% ten opzichte van 2017; 40.368 mensen hebben de app gebruikt. De grootste stijgers betroffen de schermen ‘Richtlijnen’ (+15%) en ‘Beddenvrij (+73%).

Ook is er weer een uitsplitsing gemaakt naar regio. In paragraaf 3 kun je zien hoeveel bezoekers jouw regio heeft geselecteerd en welke schermen ze hebben bekeken vanuit jouw regio.

Deze jaarrapportage is iets anders opgezet dan de vorige regiorapportage. Ten eerste zijn dit de cijfers voor een heel jaar (en dus niet van 6 maanden zoals in 2017 is gerapporteerd). Ten tweede hebben we gekeken hoe vaak men bepaalde schermen heeft bekeken vanuit jouw regio. Of bezoekers nu 1x jouw regio hebben geselecteerd (en de regio daarna werd vastgehouden) of dat ze meerdere malen jouw regio hebben geselecteerd, maakt nu niet meer uit. Alle selecties voor schermen vanuit jouw netwerk zijn nu bij elkaar opgeteld.

Wij zijn benieuwd naar jouw reactie. Mocht je nog vragen hebben, dan horen we deze graag.

Contactpersoon: Greet van der Zweep

 

14 mei - werkconferentie Geestelijke Verzorging thuis

Op 14 mei organiseert Agora haar jaarlijkse werkconferentie samen met Reliëf (o.a. coördinatie van het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen, PRIL), VGVZ en Fibula. Het thema voor 2019 is: Geestelijke verzorging thuis, inspiratie uit goede voorbeelden.

Dit jaar is de bijeenkomst geheel gewijd aan de opdracht van VWS om geestelijke verzorging/levensbegeleiding te realiseren voor mensen in hun thuissituatie. Een dag van uitwisseling met andere geïnteresseerden en initiatiefnemers vanuit zorg en welzijn, een mogelijkheid ideeën op te doen en te netwerken.

Thema’s die aan bod komen: Hoe leg je uit wat geestelijke verzorging inhoudt en wat de waarde ervan is? Wat kun je doen zodat de trage vragen naar boven komen, gehoord worden en mensen goed doorverwezen worden? Welke inspirerende voorbeelden van geestelijke verzorging thuis zijn er al in het land? Op welke doelgroepen zijn die vooral gericht en vanuit welke insteek wordt het georganiseerd (zorg/welzijn/kerk/anders)?

Locatie en tijd

9.30 – 16.30 uur in Postillion Hotel in Bunnik
 

Doelgroep

Geestelijk verzorgers, (gespecialiseerde) zorgverleners met affiniteit voor spirituele zorg, netwerkcoördinatoren palliatieve zorg, welzijnscoaches, beleidsadviseurs zorg en welzijn en overige geïnteresseerden.
 

Programma en kosten

Hier kunt je alvast het belangstellingsformulier invullen. Je wordt dan op de hoogte gehouden over deze Werkconferentie.


Meer informatie

Neem contact op met Marijke Wulp van Agora.

Uitnodiging Werkconferentie 14 mei 2019

Eerste234567911

Theme picker