X
Actueel
Spreken over het levenseinde - toolkit voor huisartsen

Spreken over het levenseinde - toolkit voor huisartsen

Bij veel ouderen is behoefte aan goede informatie over het levenseinde. Wat is euthanasie, een wilsverklaring, wat moet je regelen? Voor huisartsen die hun patienten hierover willen voorlichten hebben de netwerken palliatieve zorg Gooi en Vechtstreek en Noord Oost Flevoland gezamenlijk een handige toolkit ontwikkeld.

Om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen is het belangrijk te weten welke voorkeuren mensen hebben ten aanzien van zorg en behandeling, zodat deze hierop kan worden afgestemd. Belangrijk is dan dat mensen hun voorkeuren kenbaar maken. Hiervoor is het wel nodig dat zij bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg en behandeling aan het levenseinde.

We willen dit bereiken door publieksbijeenkomsten te organiseren voor ouderen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met hen in gesprek gegaan en worden zij gestimuleerd om over hun eigen levenseinde na te denken en hun wensen desgewenst vast te leggen en/of te bespreken met naasten en zorgverleners.

Deze bijeenkomsten blijken een groot succes te zijn wanneer ze georganiseerd worden vanuit de huisartsen praktijk. Huisartsen die hiermee aan de slag willen kunnen gebruik maken van een handige toolkit die bestaat uit een presentatie, een draaiboek en een wegwijzer voor de patient.  U kunt vrij gebruik maken van deze materialen.

Voor meer informatie neem contact op met everdien.gardner@palliatievezorggooi.nl


Theme picker