X
Actueel
Symposium Het stilzwijgen verbroken II

Symposium Het stilzwijgen verbroken II

in gesprek over het onvermijdelijke

Het team palliatieve zorg Tergooi en Hospice Kajan organiseren ook dit jaar weer een inspirerend symposium. Deelnemers aan het vorige symposium spraken de wens uit tot verdieping van het onderwerp over spreken met patiënten over de naderende dood. Tijdens dit symposium wordt dieper ingaan op dit onderwerp.


Marjolein van Meggelen neemt u mee in de wereld van de transmurale samenwerking en het grote belang van communicatie en overdracht hierbij. Ook gaat zij in op het project PalliSupport: een naadloos zorgpad voor mensen in de palliatieve fase.

Vervolgens laat Greet Vos u, aan de hand van casuïstiek, zien én ervaren welke middelen er zijn om de communicatie te ondersteunen. Communicatiemethoden uit het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg passeren de revue. Een expertpanel, met daarin Shiraz Diraoui, Amarentia Bakker, Marijke van Daelen, Annelies van Randwijk en Annemiek van Seggelen, bespreekt de bevindingen met de zaal en u wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.

Het symposium is speciaal bedoeld voor opleiders, huisartsen, specialisten, artsen in opleiding, kaderartsen palliatieve zorg, verpleegkundig specialisten en (gespecialiseerd) verpleegkundigen.

Accreditatie is aangevraagd bij het ABAN ten behoeve van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten en bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en Register Zorgprofessionals en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Deze namiddag/avond zal wederom interactief en verrijkend zijn.

Wij kijken uit naar uw komst! U kunt zich hier aanmelden