X
Belangrijke nummers
  • Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek

Geestelijk verzorgers (consulenten levensvragen) bieden professionele hulp en ondersteuning op het gebied van levensvragen,  zingeving, geloof of spiritualiteit. Tevens zijn zij bereikbaar voor consultatie, scholing en advies aan professionele zorgverleners en vrijwilligers zie hulp nodig hebben bij de begeleiding van een zorgvrager.

T. 06-26055438
E. info@centrumlevensvragengooi.nl
www.centrumlevensvragengooi.nl

 

  • Consultatieteam Noord-Holland en Flevoland

T. 0900 202 17 45 (10 ct. p.m.)
Dagelijks van 8-23 uur, in geval van nood ook 's nachts

Voor professionele hulpverleners die bij experts advies willen inwinnen over medische, verpleegkundige, psychosociale, levensbeschouwelijke en organisatorische problemen op het gebied van palliatieve zorg. Het team bestaat uit consultartsen en -verpleegkundigen. Klik hier voor meer informatie.

 

  • Intercollegiaal overleg Hospice Kajan

T. 035-627 87 40
Dagelijks van 0.00-24.00 uur (7x 24 uur)


De gespecialiseerde verpleegkundige van Hospice Kajan is 7x24 uur bereikbaar voor intercollegiaal overleg. Respijtzorg en crisisopname mogelijk. Ook leent het hospice buiten kantoortijden en in noodgevallen verpleegkundige materialen uit aan patienten die thuis verblijven.
 

  • Praktijkteam Palliatieve Zorg VWS - helpdesk zorgaanbieders

T 030 789 78 78
E meldpunt@juisteloket.nl

Het team beantwoordt vragen van zorgprofessionals over het regelen van palliatieve zorg. Het team is tevens meldpunt van knelpunten die worden ervaren bij het regelen van zorg, zoals onnodige bureaucratie of bij de financiering van terminale (24-uurs) zorg. Aan het meldpunt kunnen ook goede voorbeelden worden doorgegeven.

 

Bijgewerkt: 31-3-2019