X
In the spotlight - Caroline Iordens

In de rubriek 'In the Spotlight' vertelt een collega uit het netwerk over palliatieve zorg. In februari 2018 interviewden wij
 

Caroline Iordens

 

Wie ben je?
Caroline Iordens, verpleegkundige in de palliatieve zorg met als aandachtsgebied de psycho-sociale zorg. Mijn hart ligt bij de zorg in het algemeen maar bij de palliatieve zorg in het bijzonder.
 

Waar werk je, wat is je functie en wat is jouw rol in het netwerk palliatieve zorg?
Ik werk nu 17 jaar in Hospice Kajan in Hilversum met mensen in terminale fase. In dit vak gaat het er om mensen zo comfortabel mogelijk naar het einde toe te begeleiden met aandacht voor de hele mens in al zijn facetten. Zo is er naast de fysieke kant, ook aandacht voor de mentale, psycho- sociale, en spirituele dimensie van hun bestaan.

Ook ben ik trainer voor de VU voor de basisicursus palliatieve zorg; een training die jarenlang door het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek werd verzorgd. We hebben veel zorgverleners uit de regio kunnen scholen in de palliatieve zorg en de laatste paar jaar ook training gegeven in STEM ( sterven op je eigen manier ) De modules die ik geef hebben met de niet fysieke kant van de palliatieve zorg te maken: het gaat over sterven en rouw, over hoe je met zieken communiceert,  wat betekent ziek zijn en hoe verhoud je je tot lijden en de dood? 
 

Waar ligt jouw passie?
Als genezing niet meer mogelijk is, komt het besef van eindigheid wel erg dichtbij. Juist dan is goede zorg met aandacht voor wie je bent, wie je was en hoe je wilt leven tot je sterven, erg belangrijk. Hoewel we hard werken in het hospice, staat de tijd er stil en ligt de kracht van onze zorg in de vier dimensionele benadering van de mens en het samen op zoek gaan naar kwaliteit van leven. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de uitgesproken en niet uitgesproken behoeften van de mens!

Daarom is STEM ook zo belangrijk. STEM (sterven op je eigen manier) maakt de dood bespreekbaar en doorbreekt het taboe wat bij veel mensen nog is. STEM zorgt er voor dat je herkent hoe iemand in zijn lijden benaderd wil worden en wat belangrijk voor hem is. Ieder mens heeft een sterfstijl met bepaalde kenmerken. Het zou mooi zijn als wij zorgverleners en artsen meer inzicht zouden hebben in deze kenmerken zodat de zieke zich gehoord en in goede handen voelt. 
 

Wat zou je graag willen veranderen/verbeteren?
Niet alleen lichamelijk comfort is belangrijk maar er moet ook aandacht zijn voor de overige dimensies. In de palliatieve zorg is nog winst te behalen als het gaat over de bespreekbaarheid van leven, lijden, sterven en de dood. In deze vaak "maakbare " wereld is weinig plek voor lijden en de dood. Men lijkt meer ingesteld op "doen door handelen" in plaats van "laten en zijn". Niet iedereen kan goed omgaan met emoties rond verlies van gezondheid en sterven!

Daarnaast hoop ik op een betere aansluiting/communicatie tussen specialisten en huisartsen in de palliatieve fase. Idealiter blijven huisartsen hun patient volgen zolang zij nog behandeld worden door een specialist. Zodra iemand in de palliatieve fase terecht komt, is immers de relatie met je huisarts erg belangrijk; een arts die je goed kent, die weet waar je doorheen bent gegaan, die met je oploopt en je zo professioneel kan begeleiden naar het eind.
 

Waar moeten we meteen mee stoppen?
Er is een grote hoeveelheid administratie tegenwoordig die maar tot op zekere hoogte belangrijk is, veel kostbare tijd inneemt die beter aan het bed in de werkelijke zorg besteed had kunnen worden.
 

Welke ontwikkelingen zie je in de palliatieve zorg die jou inspireren?
Er komt steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg. Er worden PaTz overleggen georganiseerd, Advance Care Planning.
Het MDO ( multi disciplinair overleg ) is een begrip aan het worden in de zorg, er komen meer kaderartsen....We zijn er nog niet maar we zijn zeker op de goede weg.
 

Er zat een rups langs de weg
Op de kerstbijeenkomst van Hospice Kajan vertelde Caroline het verhaal 'Er zat een rups langs de weg',  naar Toon Tellegen. Een verhaal dat het gedachtegoed van Caroline prachtig illustreert.

Lees hier het verhaal Er zat een rups langs de weg

 

Maart 2018