X
Jaaroverzicht 2017 in vogelvlucht

 

 • Meer dan 150 mensen volgden cursussen; basisscholingen palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden, de cursus Omgaan met zingevingsvragen en bijscholingen STEM (Sterven op je Eigen Manier).
   
 • Het jaarlijkse symposium ging dit keer over Hoop in de palliatieve fase en werd door de meer dan 100 bezoekers met uitstekende evaluaties beoordeeld.
 • Hospice Kajan en Tergooi organiseerden in juni een symposium voor artsen over besluitvorming rondom het levenseinde.
   
 • PalliArts, de app voor (huis)artsen werd gevuld met regionale informatie (adressen en telefoonnummers). Met één druk op de knop is te zien hoeveel hospice bedden er vrij zijn.

 • Het Centrum voor Levensvragen is weer een stap dichterbij gekomen; het projectplan en de business case kwamen gereed en werden in het netwerk gepresenteerd.

 • Het netwerk krijgt een actieve rol in het Consortium project PalliSupport, een zorgpad palliatieve zorg met als doelstellingen: het verminderen van het aantal ongeplande opnames in het ziekenhuis en sterfte op de plaats van voorkeur. Dit sluit naadloos aan bij de wens in onze regio voor de ontwikkeling van een breed gedragen Zorgpad Palliatieve Zorg.
   
 • 2 artsen zijn gestart met de opleiding voor kaderarts palliatieve zorg.
   
 • Het aantal PaTz (Palliatieve Thuiszorg) groepen groeit gestaag: in Hilversum (Lopes Dias en Dudok/Centrum), Blaricum (De Lloods) en Loosdrecht zijn 4 PaTz groepen operationeel. Een vijfde groep (Casa Cura/Egelantier Hilversum) is in oprichting.
 • 3 huisartsen in Hilversum, Loosdrecht en Blaricum organiseerden Levenseindegesprekken voor hun patiënten van 75+. Er deden totaal ca. 150 deelnemers mee.
   
 • De Week van de Palliatieve Zorg trok ca. 120 bezoekers. De Gooi en Eemlander publiceerde een paginagroot artikel over thuis sterven. Er waren open dagen, een filmavond en een voorlichtingsavond.
   
 • In het voorjaar opende C’est La Vie-Huis haar deuren. Hiermee kwam de capaciteit in de regio op totaal 18 hospice bedden.

   

 • Er is nog meer…… klik hier voor een uitgebreid overzicht met foto impressie

 

Bijgewerkt: 13-2-2018