X
Platform overleg

De volgende bijeenkomst is op maandag 3 juni 2019 van 16.00-18.30 uur

In dit overleg worden op beleidsniveau knelpunten uit de praktijk besproken en vertaald naar doelstellingen en projecten die tot verbetering leiden in de kwaliteit van de zorg en de onderlinge samenwerking in de keten. Deelnemers zijn  vertegenwoordigers op beleids- / management niveau van alle organisaties. Het overleg vindt 2 maal per jaar plaats. Als deelnemer aan het platformoverleg  informeert u uw achterban over de besproken onderwerpen. Tevens bent u  in staat (mee) te beslissen over de inbreng van uw organisatie aan activiteiten en projecten.
 

Bijeenkomsten 2018

19 november - zelfevaluatie instrument, Transmuraal Palliatief Team, DIS-PZ
Fibula presenteerde het zelfevaluatie instrument dat, gekoppeld aan het kwaliteitskader, inzicht biedt in de kwaliteit van palliatieve zorg. Je kunt het binnen je eigen orgnisatie toepassen en/of samen met andere partners in het netwerk. Het Transmuraal Palliatief Team is in oprichting. Doel: consultatie en expertise dichtbij in de eigen regio en gemakkelijk in te roepen voor iedere zorgverlener met vragen op palliatief gebied. De scrum teams zijn bezig met de inrichting van DIS-PZ, het Digitaal Informatie Systeem voor Palliatieve Zorg. Er wordt goed gekeken naar de gegevens die nodig zijn voor transmurale samenwerking. Het systeem sluit aan op bestaande systemen.
 

27 juni - VPTZ, rouw- en nazorg, goede voorbeeldenfilm, project DIS-PZ in de ontwerpfase

VPTZ hield een presentatie over de nieuwe plannen, er was nieuws over de werkgroep rouw- en nazorg,  de goede voorbeeldenfilm 'Ik bijf een poosje bij je zitten' werd vertoond en er was een presentatie over het digitale informatie systeem DIS-PZ, dat in de ontwerpfase is gekomen. Deelnemers spraken over transmurale samenwerking en het inrichten van scrum-teams om DIS-PZ te testen.
Verslag Platform overleg 27 juni en -Presentaties

 

Bijeenkomsten 2017

28 november - Centrum voor Levensvragen, Spiegelgesprek, Project PalliSupport en Kwaliteitskader

Deelnemers werden bijgepraat over de voortgang van de projecten en bespraken hoe het Kwaliteitskader kan worden ingezet in de eigen organisatie en binnen het samenwerkingsverband van het netwerk.


18 mei - Thema: "Kwaliteit in de keten". 
Deelnemers spraken over DIS (Digitaal Informatie Systeem) en over het organiseren van een spiegelbijeenkomst, een kwalitatief patiënten onderzoek in de vorm van een kringgesprek.
 

Contact

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomsten of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met  de netwerkcoördinator everdien.gardner@palliatievezorggooi.nl

 

Laatst bijgewerkt: 27-11-2018