X
Goede voorbeelden
Regionale goede voorbeelden

Goede voorbeelden zijn werkmethoden of richtlijnen die landelijk en binnen de regio Gooi en Vechtstreek zijn beproefd en geïmplementeerd. 

 

PaTz  (Palliatieve Thuiszorg)

In de gemiddelde norm huisartsenpraktijk sterven ongeveer twintig patienten per jaar. Een PaTz groep heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijk- /oncologie verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen waardoor de kwaliteit van de palliatieve zorg bij patiënten die in de thuissituatie verblijven toeneemt. In onze regio zijn 3 PaTz groepen actief. De PaTz groepen worden ondersteund door een kaderarts palliatieve zorg en verpleegkundigen van Hospice Kajan. Er wordt gebruik gemaakt van de denk- en werkmethode Besluitvorming in de palliatieve fase. Meer info klik hier


Rouw- en Nazorg

Het werkboek met stappenplan geeft handvatten aan zorgverleners om rouwzorg te verlenen, waarbij aandacht is voor zowel anticipatoire rouw, evaluatie van zorg, mogelijkheden voor ondersteuning als ook toekomstgericht het leven weer oppakken. Het werkboek met stappenplan wordt geïmplementeerd bij huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, woonzorgcentra en vrijwilligersorganisaties in Consortium palliatieve zorg Noord Holland en Flevoland. Gooi en Vechtstreek participeerde in dit project. Download werkboek en hulpmiddelen

 

STEM (STerven op je Eigen Manier)

Eendaagse training waarbij kennis wordt opgedaan over het herkennen van verschillende stijlen van omgaan met het levenseinde. Er zijn in de regio diverse trainers opgeleid die de bewustwordingsbijeenkomsten kunnen verzorgen. STEM is een onderdeel van de Basisscholing Palliatieve Zorg maar kan ook als zelfstandige training worden gegeven. STEM kan ook aan vrijwilligers gegeven worden.

Naast de bewustwordingsbijeenkomst heeft Hospice Kajan ook een inspiratie cyclus gevolgd met als doel STEM te borgen in de organisatie, zowel bij vrijwilligers als bij professionals.

 

Zorgpad Stervensfase

Richtlijn voor het intensief begeleiden van patienten die nog maar enkele dagen te leven hebben. Het Zorgpad wordt gebruikt bij Tergooi en bij Inovum op de palliatieve unit van de Beukenhof.
 

Signalering voor verzorgenden

Deze denk- en werkmethode voor verzorgenden wordt gedoceeerd in de Basisscholing Palliatieve Zorg voor niveau 3&4. Amaris, Hilverzorg en Vivium hebbenmeegedaan aan het het goede voorbeelden project 'signaleringsbox'. Binnen deze organisaties is de methode volledig geimplementeerd en geborgd. Vivium en Amaris deden mee met een VIMP; signalering bij dementie.

 

Wegwijzer landelijke goede voorbeelden

Goede voorbeelden Palliaweb, een bron van inspiratie

website goede voorbeelden palliatieve zorg


Zelf aan de slag? Meer informatie bij: Moniek van Middendorp (Netwerkcoördinator) | moniek.vanmiddendorp@palliatievezorggooi.nl


Laatst bijgewerkt: 17-9-2020