X
Informatie, richtlijnen en handreikingen
Richtlijnen
Financiering

Overzicht en uitleg van financieringsvormen van palliatieve zorg in verschillende zorgsettings, volgens de laatste wetgeving. 

Communicatie

Voorbeelden voor het voeren van het gesprek met patienten en naasten

 
Doelgroepen en specialismen
 
Regionale goede voorbeelden

Goede voorbeelden zijn werkmethoden of richtlijnen die landelijk en binnen de regio Gooi en Vechtstreek zijn beproefd en geïmplementeerd. 

 

PaTz  (Palliatieve Thuiszorg)

In de gemiddelde norm huisartsenpraktijk sterven ongeveer twintig patienten per jaar. Een PaTz groep heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijk- /oncologie verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen waardoor de kwaliteit van de palliatieve zorg bij patiënten die in de thuissituatie verblijven toeneemt. In onze regio zijn 3 PaTz groepen actief. De PaTz groepen worden ondersteund door een kaderarts palliatieve zorg en verpleegkundigen van Hospice Kajan. Er wordt gebruik gemaakt van de denk- en werkmethode Besluitvorming in de palliatieve fase. Meer info klik hier

 

STEM (STerven op je Eigen Manier)

Eendaagse training waarbij kennis wordt opgedaan over het herkennen van verschillende stijlen van omgaan met het levenseinde. Er zijn in de regio diverse trainers opgeleid die de bewustwordingsbijeenkomsten kunnen verzorgen. M.i.v. 2017 is STEM een onderdeel geworden van de Basisscholing Palliatieve Zorg. STEM kan ook aan vrijwilligers gegeven worden.

Naast de bewustwordingsbijeenkomst heeft Hospice Kajan ook een inspiratie cyclus gevolgd met als doel STEM te borgen in de organisatie, zowel bij vrijwilligers als bij professionals.

Meer informatie bij: Everdien Gardner (Netwerkcoördinator/scholingen) of Margreet Ubbels (Hospice Kajan)

 

Zorgpad Stervensfase

Richtlijn voor het intensief begeleiden van patienten die nog maar enkele dagen te leven hebben. Het Zorgpad wordt gebruikt bij Tergooi en bij Inovum op de palliatieve unit van de Beukenhof.

Meer informatie bij: Diana de Vries (Tergooi) en Erica Willemsen (Inovum De Beukenhof)
 

Signalering voor verzorgenden

Deze denk- en werkmethode voor verzorgenden wordt gedoceeerd in de Basisscholing Palliatieve Zorg voor niveau 3&4. In 2013-2014 hebben Amaris, Hilverzorg en Vivium meegedaan aan het het goede voorbeelden project 'signaleringsbox'. Binnen deze organisaties is de methode volledig geimplementeerd en geborgd.  In 2015-2016 hebben Vivium en Amaris meegedaan met een VIMP; signalering bij dementie.

Meer informatie bij: Ruth Rebel en Ingeborg Korthals (Amaris Zorggroep)

 

Wegwijzer landelijke goede voorbeelden

website ZonMw        

website goede voorbeelden palliatieve zorg


Sociale Kaart
  • PalliArts
    App voor artsen en andere zorgprofessionals met oa informatie over het regionaal palliatief zorgaanbod en bedden vrij in hospices
  • Zorgzoeken
    Sociale kaart op de website van het netwerk, palliatief zorgaanbod in de regio, routekaartjes en website

Laatst bijgewerkt: 19-3-2019