X
Onderwijsknooppunt Noord Holland Flevoland

In het kader van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2014-2020 gebeurt er van alles op het gebied van onderwijs. Alle ROC's en hogescholen in de consortiumregio zijn gemotiveerd om het palliatieve zorg onderwijs explicieter handen en voeten te geven. Vorig jaar is in opdracht van ZonMw door de VUmc-academie een Kennissynthese onderwijs palliatieve zorg uitgevoerd.

Daarnaast is er een onderwijsraamwerk 1.0 beschikbaar gekomen met daarin kennis, vaardigheden en attitudeaspecten. VUmc Academie en het consortium werken samen als regionaal onderwijsknooppunt. Onderwijsknooppunten verbinden onderwijsinstellingen van alle niveaus met elkaar, met branche-opleiders en met de zorginstellingen. Ga naar onderwijsknooppunt en Noord Holland Flevoland. 

Laatst bijgewerkt: 12-7-2018