X
Symposium 16 oktober 2019
 

Spiritualiteit in de palliatieve zorg

Ga het gesprek aan met behulp van het diamantmodel van Carlo Leget

 
Praktische info

Tijd: 16.00 - 20.00 uur
Locatie: Tergooi, Hilversum
Kosten: € 25,00 inclusief een broodmaaltijd. Betaling vindt plaats via i-deal
Doelgroep: alle hulp- en zorgverleners in de palliatieve zorg
Accreditatie: aangvraagd voor verpleegkundigen en verzorgenden
Inschrijven: via deze link
 

Naast de lichamelijke, sociale en psychische dimensie omvat de palliatieve zorg nog een vierde dimensie, de spirituele. Veel patiënten worstelen met de grote vragen van het leven maar zijn niet meer aangesloten bij de traditionele levensbeschouwelijke instituten.

Zorgverleners voelen zich soms onvoldoende toegerust om hier met patiënten het gesprek over aan te gaan. Hoe ga je om met levensvragen als “Waarom overkomt mij dit?” of “Wat voor zin en betekenis heeft mijn leven eigenlijk gehad?”. Geen vragen waar een pasklaar antwoord voor is.

De richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase geeft veel handvatten om hier mee om te gaan. Het ‘Ars Moriendi model’ of ‘diamantmodel’ is daar een voorbeeld van. Het biedt houvast om levensvragen te ordenen en er met elkaar over in gesprek te gaan.

  

 
Programma

16.00 uur Ontvangst met koffie en thee       

16.30 uur Opening Everdien Gardner (coördinator Netwerk Palliatieve zorg en CvL)

16.40 uur Start Transmuraal Palliatief Team (TPT) Gooi en Vechtstreek

16.55 uur Inleiding in het diamantmodel
door Arie Kooijman (specialist zingeving en geestelijk verzorger)

17.45 uur pauze met broodjes en soep

18.15 uur Workshop Diamantmodel
Geestelijk verzorgers/ consulenten levensvragen van het Centrum voor Levensvragen gaan met de deelnemers dieper in op het model aan de hand van casuïstiek.  

19.45 uur Afronding (Plenair)           

20.00 uur Einde
 

Download de flyer


 

Dit symposium wordt voor u georganiseerd door

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 8-9-2019