X
Inschrijven
Bijscholing STEM STerven op je Eigen Manier

Bijscholing STEM STerven op je Eigen Manier

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: 28 november van 13.30 uur tot 16.30 uur
Locatie: Viore, Oostereind 115, 1212 VH Hilversum
Kosten:  €45,- bij inschrijving direct te voldoen via i-deal
Doelgroep: alle zorgverleners in de palliatieve zorg
Groepsgrootte:  max 18 deelnemers
Info en contact: everdien.gardner@palliatievezorggooi.nl T. 06-49143999


FLYER DOWNLOADEN
Download hier de flyer in .PDF


WAAROM STEM?

Niet iedereen vindt het makkelijk om over de dood en het sterven te praten. Dat geldt voor zorgverleners en patiënten. Herken jij ook dat je met de ene patiënt makkelijker contact legt dan met de ander? Nederlanders gaan op heel verschillende manieren om met de laatste fase van hun leven en sterfbed. En daar dient de hulpverlener zich bewust van te zijn. Stichting STEM heeft hier onderzoek naar gedaan en 5 sterf/leefstijlen gedefinieerd.

In de palliatieve zorg is het nodig om gesprekken te voeren met je cliënt over o.a. de wensen en verwachtingen ten aanzien van de laatste levensfase. Dit noemen we pro-actieve-zorgplanning.  Pas dan kan je de zorg die je gaat leveren goed afstemmen op de wensen van je cliënt en de naasten. Deze scholing geeft je handvatten om deze gesprekken afgestemd op de client te voeren en je contact, ook met degene die je minder goed ligt, goed te laten verlopen.   
 

LEERDOELEN:

-actief nadenken over je eigen houding t.o.v. sterven en dood en de invloed hiervan op je zorgrelaties

-bevorderen van contact over de laatste levensfase tussen jou en je cliënten, en tussen jou en je directe collega’s

-met elkaar ‘eenzelfde’ taal leren spreken

 

INHOUD SCHOLING

a.   De 5 sterfstijlen van STEM worden uitgelegd en aan de hand van DVD-casuïstiek gaan we concreet oefenen in communicatie vaardigheden

b.   In de uitwerking van de cases krijg je (vooral communicatie-) handvatten aangereikt om contact te maken met zorgvragers. Er wordt concreet gemaakt welke taal – lichaamshouding – benadering bij de ene mens goed werkt en bij de ander juist helemaal niet.

Je wordt je bewust van je eigen voorkeuren en die van de zorgvrager.

 

 

 
Datum en tijd
28-11-2019 13:30
Prijs
€45,00
Locatie

Locatie: Viore, Oostereind 115, 1212 VH Hilversum

Beschikbare plekken
7 plaatsen