X
Palliatieve Thuiszorg (PaTz)

 

Uit onderzoek blijkt dat de palliatieve zorg, ook in de thuissituatie in Nederland beter kan en moet. In de gemiddelde norm huisartsenpraktijk sterven ongeveer twintig patienten per jaar. Een PaTz groep heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijk- /oncologie verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen waardoor de kwaliteit van de palliatieve zorg bij patiënten die in de thuissituatie verblijven toeneemt.


Een PaTz groep starten, wat levert het op?

Het netwerk streeft ernaar om het aantal PaTz groepen uit te breiden. Er is voldoende capaciteit aanwezig om een of meerdere PaTz groepen te starten. Hieronder vindt u voorbereidende informatie die u kan ondersteunen bij de afweging om een PaTz groep te beginnen.

Heeft u interesse om een PaTz groep te starten, neemt u dan contact op met:

 
PaTz groepen in de regio
 • HAP Lopes Dias, Hilversum
  contactpersoon: Natascha Alons (huisarts)
  wijkverpleging: Hilverzorg, Buurtzorg
   
 • Laren / Blaricum
  contactpersoon: Marijke van Daelen (huisarts en kaderarts palliatieve zorg)
  wijkverpleging: Vivium teams Blaricum en Laren, consulent Kajan
   
 • Huisartsenpraktijk Loosdrecht
  contactpersoon:  Annelies van Randwijk (huisarts)
  wijkverpleging: Buurtzorg, Inovum, consulent Kajan
   
 • PaTz Hilversum Centrum
  contactpersoon: Helen Brooks (huisarts)
  wijkverpleging: HIlverzorg, Allerzorg, Buurtzorg

  PaTz Casa Cura
 • contactpersoon: Jan Wind (huisarts)
  wijkverpleging: Hilverzorg, Inovum
   
 • PaTz Huizen
  contactpersoon:  Pieter Willem Verhoef (huisarts)
  wijkverpleging: Hospice Huizen, Vivium, Amaris
   
 • PatZ Naarden Bussum
  contactpersoon: Karolien Kisman (huisarts en kaderarts pall zorg)
  wijkverpleging: Buurtzorg
   
 • Hospice Kajan
  contactpersoon: Janneke Vahl / Christien de Groot
  E: info@hospicekajan.nl
  Kaderarts: Marijke van Daelen
   

De PaTz groepen worden ondersteund door een kaderarts palliatieve zorg en verpleegkundigen van Hospice Kajan. Er wordt gebruik gemaakt van de denk- en werkmethode Besluitvorming in de palliatieve fase. Deze werkmethode wordt gedoceerd in de Basscholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen niveau 4&5.
 

laatst bijgewerkt: 3-12-2019