X
Symposium 16 oktober 2019

 

Spiritualiteit in de palliatieve zorg

Naast de lichamelijke, sociale en psychische dimensie omvat de palliatieve zorg nog een vierde dimensie, de spirituele. Veel patiënten worstelen met de grote vragen van het leven maar zijn niet meer aangesloten bij de traditionele levensbeschouwelijke instituten.

Zorgverleners voelen zich soms onvoldoende toegerust om hier met patiënten het gesprek over aan te gaan. Hoe ga je om met levensvragen als “Waarom overkomt mij dit?” of “Wat voor zin en betekenis heeft mijn leven eigenlijk gehad?”. Geen vragen waar een pasklaar antwoord voor is.

De richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase geeft veel handvatten om hier mee om te gaan. Het ‘Ars Moriendi model’ of ‘diamantmodel’ is daar een voorbeeld van. Het biedt houvast om levensvragen te ordenen en er met elkaar over in gesprek te gaan.

Het Centrum voor Levensvragen organiseerde samen met het Netwerk Palliatieve Zorg een symposium over het Diamantmodel en hoe je dit kunt gebruiken in je zorgpraktijk.

Spreker: Arie Kooijman
Begeleiding workshops: consulenten Centrum voor Levensvragen

Presentatie Spiritualiteit in de palliatieve zorg - het Ars Moriendi model

 

        

 

Laatst bijgewerkt: 10-11-2019