Palliatieve zorg in Groningen

Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Palliatieve zorg richt zich niet op genezing, maar op behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden. Palliatieve zorg heeft oog voor problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.

Palliatieve zorg is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. Denk aan kanker, COPD, hartfalen, nierfalen, dementie, ALS, MS en andere neurologische aandoeningen. De palliatieve fase verschilt per persoon en per aandoening en kan weken tot jaren duren.

In april 2018 ontwikkelde het IKNL een animatiefilmpje waarin in een paar minuten wordt uitgelegd wat palliatieve zorg inhoudt. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Netwerk Integrale Kindzorg

Voor ondersteuning aan gezinnen met een kind met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening ga naar  www.niknoordoost.nl