Pal voor u

Pal voor u deelt ervaringen en informatie over palliatieve zorg met patiënten en naasten via magazines, themaboekjes, facebook, twitter en de website. Vele betrokkenen, deskundigen en organisaties werken hierin nauw samen.

Het magazine verschijnt eens per jaar rond de internationale dag van de palliatieve zorg in oktober. Op een laagdrempelige manier komen onderwerpen aan de orde waar mensen mee te maken kunnen krijgen rond een ongeneeslijke ziekte. Het magazine wordt via de Netwerken Palliatieve Zorg verspreid.

De themaboekjes zijn gewijd aan specifieke onderwerpen. Zo gaat 'Wat als je je leven verliest?' over het maken van keuzes in de laatste levensfase. Zowel het 'natuurlijk sterven' als palliatieve sedatie en euthanasie komen aan bod, met inbegrip van de verschillen en juridische haken en ogen. De rol van de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde bij het sterfproces wordt belicht en er staan praktische tips in voor naasten, gericht op het verlichten van het sterfproces. Palliatieve sedatie en euthanasie zijn veelbesproken in de media, maar komen in de praktijk beperkt voor. Sterven blijft een ingrijpende gebeurtenis, toch is het meestal een 'gewoon’ natuurlijk proces. Ter aanvulling verscheen het invulboekje 'Notities over het einde van mijn leven', dat ook gebruikt kan worden als zorgverklaring.

De uitgaven van Pal voor u zijn verkrijgbaar via de webwinkel van Uitgeverij Zezz.