Vergoedingen

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft een informatiekaart gemaakt met uitleg over de betekenis en financiering van palliatieve zorg. De gehele tekst kunt u lezen of beluisteren via de linkjes onderaan de tekst.

Palliatieve terminale zorg wordt vergoed via uw zorgverzekering of op basis van de indicatie die u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft ontvangen. Als regel geldt dat de zorg via uw CIZ-indicatie wordt verstrekt als u al een CIZ-indicatie heeft. In alle andere gevallen is dat via uw zorgverzekering, zelfs als u er voor kiest om de laatste fase niet thuis, maar op een palliatieve unit in een verpleeghuis door te brengen. Ziekenhuiszorg wordt altijd via uw zorgverzekering vergoed.

Eigen bijdrage

Als u een CIZ-indicatie heeft, bent u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Ontvangt u zorg via uw zorgverzekering, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Wel vragen de meeste hospices een vergoeding per dag voor de kosten die zij maken (bovenop de professionele zorg). Het kan zo zijn dat een hospice een vergoeding vraagt voor bijvoorbeeld eten en drinken. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het desbetreffende hospice.

Klik hier voor de informatiekaart palliatieve zorg of beluister het als gesproken tekst