Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg richt zich niet op genezing maar op de verbetering van kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Palliatieve zorg heeft aandacht voor problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard, en oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Palliatieve zorg:

  • wordt samen gegeven door een team van hulpverleners
  • is maatwerk voor patiënt en naasten
  • geeft ondersteuning aan beiden om er mee om te gaan
  • richt zich op verlichting van pijn en lichamelijke symptomen
  • besteedt veel aandacht aan de gevoelens van alle betrokkenen
  • biedt hulp bij psychische, sociale en spirituele problemen
  • gaat ook over sterven en rouwverwerking

In april 2018 ontwikkelde het IKNL een animatiefilmpje waarin in een paar minuten wordt uitgelegd wat palliatieve zorg inhoudt. Klik hier om het filmpje te bekijken.