Informatie voor professionals

Beschikbare geestelijke verzorgers-thuis

Naam Organisatie Website E-mailadres Telefoonnummer Mobiel
Alina de Roo vrijgevestigd   info@rondomrelaties.nl 0591 85 57 06 06 510 686 87
Anne Nipius vrijgevestigd   anne.nipius@kpnplanet.nl   06 223 108 59
Annet Hogenesch vrijgevestigd https://www.steunpuntlevensvragen.nl annethogenesch@ziggo.nl   06 112 051 90
Corrie Hiwat vrijgevestigd   corrie@homeolinks.nl   06 312 388 80
Dieke de Vries vrijgevestigd   diekedevries@outlook.com   06 396 634 99
Erica Dompeling Lentis   e.dompeling@lentis.nl   06 129 552 54
Harriet Bergmans vrijgevestigd https://www.steunpuntlevensvragen.nl info@harrietbergmans.nl   06 123 872 08
Irene Plaatsman Lentis   is.plaatsman@lentis.nl 088 114 00 00 06 133 619 24
Jeanet Heijs Interzorg   j.heijs@interzorg.nl 0800 223 34 04 06 824 868 49
Peter de Rijk Lentis   pg.derijk@lentis.nl   06 510 734 01
Ruurd van de Water vrijgevestigd   assencontextueel@gmail.com 085 047 04 14 06 439 971 45
Wim Staal Interzorg   W.Staal@interzorg.nl 0800 223 34 04 06 232 271 54


Documenten voor toelating

Om gebruik te maken van de subsidieregeling, is een toelating tot het declaratieprotocol vereist. Hieronder staan de relevante documenten en een toelichting.

01-Werkdocument visie gv-thuis Gr Dr-St.pdf

02-Werkdocument Kwaliteit van geestelijke verzorging.pdf

03-Handleiding Aanmelding declaratieproces gv-thuis vs 200201.pdf

04a-UEA PN Groningen.pdf

04b-UEA INVULVOORBEELD.pdf

05-Checklist Aanmelding gv-thuis.pdf

 

Projectinformatie

Nieuwsbrief 2 geestelijke verzorging eerste lijn.pdf

Nieuwsbrief 1 geestelijke verzorging eerste lijn.pdf

Informatie voor professionals

Geestelijke verzorging thuis

Praten met een geestelijk verzorger kan zinvol zijn wanneer uw leven ingrijpend verandert. Bijvoorbeeld door een ernstige, mogelijk ongeneeslijke ziekte, verlies van een dierbare, een scheiding of door verhuizing naar een woonzorgcentrum/ verpleeghuis. Dan kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger voor ondersteuning

 

Waarom een geestelijk verzorger?

Maatschappelijk werk, psychologische hulp en geestelijke verzorging kennen een overlap in werkgebied. Geestelijk verzorging onderscheidt zich door in gesprek te gaan over uw levensverhaal en de levensproblemen te verbinden aan uw zicht op het leven. Een geestelijk verzorger is vooral ruimte biedend, onderzoekend en stimulerend. Geloofskwesties kunnen hierbij aan de orde komen, maar dat hoeft niet.

 

Meer informatie
Website geestelijke verzorging in Nederland