Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden - DWO

Waarom een helpdesk?

In de laatste levensfase van een ongeneeslijk zieke kunnen zich onverwachte problemen voordoen. Als zorgverlener kunt u te maken krijgen met vragen en problemen waar u niet direct een antwoord op weet. De Helpdesk biedt dan de mogelijkheid om telefonisch een consulent op het gebied van palliatieve zorg te raadplegen. Deze consulent denkt met u mee en geeft u kosteloos advies.

 

Voor wie is de helpdesk bedoeld?

Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

 

Hoe en wanneer kunt u de helpdesk bereiken?

Heeft u vragen over zorg, zorgmogelijkheden en behandeling dan kunt u bij de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden DWO terecht. Het consultatieteam is 24/7 beschikbaar. 

Telefoon: 088 123 24 50 

 

Open hier de folder Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden - DWO