Zorgmodule 2.0
(Bron ZonMw) 

In september 2015 is volgens planning het rapport opgeleverd over de proefimplementatie van de zorgmodule. In 2014 is binnen het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (VPZ) de proefimplementatie van de zorgmodule van start gegaan, begeleidt door ZorgEssentie en Dock4.

In dit onderzoek hebben 7 organisaties het gebruik van de zorgmodule in de dagelijkse praktijk getest. Uit deze proefimplementatie zijn aanbevelingen gegeven voor het doorontwikkelen van de module, het doelmatig inrichten van de zorgmodule en hoe de zorgmodule is uit te werken naar een verzekerbaar product (business case).

De opgeleverde producten uit dit onderzoek zijn:

  • Het onderzoeksrapport: De bruikbaarheid van de Zorgmodule palliatieve zorg in de praktijk; Inzichten, conclusies en advies aan landelijke stakeholders op basis van de proefimplementatie.
  • De praktijkgids: Aan de slag met de Zorgmodule palliatieve zorg! Een praktijkgids voor zorgorganisaties, ketens en netwerken.
  • Hulpmiddel voor de implementatie van de Zorgmodule palliatieve zorg. Wat moet in de organisatie, keten en/of netwerk geregeld zijn. Wanneer is de zorgmodule geïmplementeerd? Dit hulpmiddel bevat:een overzicht van de normen uit de Zorgmodule palliatieve zorg, de Zorgmodule palliatieve zorg, integraal opgenomen links van normen in het overzicht naar gerelateerde tekst in de zorgmodule.
  • Vragenlijst voor de implementatie van de zorgmodule palliatieve zorg Wat is al gerealiseerd en wat moet nog gedaan worden om te kunnen zeggen ‘we voldoen aan hetgeen in de zorgmodule staat’.

Downloads
De bruikbaarheid van de Zorgmodule palliatieve zorg in de praktijk rapport 28 september 2015
Aan de slag met de Zorgmodule palliatieve zorg - Praktijkgids 28 september 2015
Hulpmiddel voor de implementatie Zorgmodule palliatieve zorg september 2015 
Vragenlijst voor implementatie van de Zorgmodule palliatieve 25 juni 2015