Jaarplan

De projecten en activiteiten worden beschreven en in een jaarplan opgesteld.  Het jaarplan doet recht aan de lokale situatie en behoeften. Uitgangspunt hierbij is de handreiking minimale eisen Netwerk Palliatieve Zorg.   

Jaarplannen

 

Innovatiegroepen

Het netwerk in onze regio kent meerder Innovatiegroepen. Klik hier voor innovatiegroepen 2019 

 

Posters kwaliteitskader palliatieve zorg (bouwstenen)

 

Jaarverslagen

Van het afgelopen jaar wordt een  kort jaarverslag gemaakt. Hierin vindt u de activiteiten die zijn uitgevoerd.