Consultatie en advies

Van tijd tot tijd wordt u als hulpverlener geconfronteerd met patiënten in de laatste levensfase. De zorg rond het levenseinde kan zeer complex zijn. Er kunnen zich problemen voordoen waar u niet meteen een passende oplossing voor heeft.

In deze of in andere situaties waarin u een klankbord nodig hebt, kunt u rekenen op ondersteuning en advies, landelijk en regionaal.

Ook internationaal staat palliatieve zorg op de agenda. Wilt u daarover meer weten? Volg dan de link naar het abstractbook van de EAPC (European Association for Palliative Care): Progressing Palliative Care.