Landelijk

IKNL

Het IKNL consultatieteam adviseert en ondersteunt de professionele zorgverleners zodanig dat zij in staat zijn de palliatieve zorg te optimaliseren daar waar de client zich bevindt. Het consultatieteam kan een belangrijke rol spelen bij deskundigheidsbevordering. Het consultatieteam neemt de zorg niet over. Een verpleegkundig consulent inventariseert met u het probleem en overlegt met de dienstdoende medisch consulent. U krijgt, op werkdagen, binnen 24 uur antwoord op uw vraag.

U kunt telefonisch contact opnemen met het IKNL consultatieteam van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur op 0900 - 44 55 770.  

 

Richtlijnen palliatieve zorg 

  • Richtlijnen palliatieve zorg zijn gepubliceerd in het boek 'Palliatieve zorg. Richtlijnen voor de praktijk' (2010). Inmiddels is een erratum beschikbaar. 
  • Daarnaast bestaat het 'Zakboekje Palliatieve zorg' met samenvattingen van symptoomrichtlijnen. Meer informatie en alle richtlijnen zijn te vinden op www.pallialine.nl

 

Waar kunt u terecht met vragen en knelpunten?

  1. Zorgprofessionals kunnen met hun vragen terecht op het telefoonnummer 030-2739900 of via de website Helpdesk zorgaanbieders
  2. Het praktijkteam palliatieve zorg van VWS is voor signalen en goede voorbeelden te bereiken via palliatievezorg@minvws.nl 
  3. Cliënten en hun naasten kunnen bellen met het telefoonnummer van de Rijksoverheid: 1400 of via de website Vraagbaak - Contact Rijksoverheid

Meer informatie leest u op de website van Stichting Fibula


PalliArts

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg, te raadplegen via de mobiele telefoon of tablet. PalliArts ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.
Download PalliArts in de App Store of Google Playstore. De app is gratis.