Culturele diversiteit

Cultuur is een onderdeel van de manier waarop mensen betekenis geven aan hun ziek zijn, lijden en sterven. Cultuur speelt een rol in het proces en de inhoud van besluitvorming over welke zorg een patiënt wil ontvangen, wie deze dient te verlenen en onder welke voorwaarden. Ook zorgverleners kennen een eigen cultuur en specifieke beroepscultuur, die zich onderscheidt van de leefwereld van de patiënt. Het is de verantwoordelijkheid van alle zorgverleners die betrokken zijn bij palliatieve zorg om zodanig communicatief vaardig te zijn dat zij passende zorg kunnen bieden aan patiënten en naasten en zich daarbij bewust te zijn van het verschil in cultuur tussen henzelf en een ander. Bron: Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland (IKNL/Palliactief, 2017)

 

In gesprek over de laatste levensfase in vier talen.

Films (ontwikkeld door Pharos ) die het praten over de tijd voor het sterven stimuleren. Dezelfde film, steeds met andere acteurs en in een andere taal. Klik hier voor de films. 

Pharos heeft een overzicht gemaakt van beschikbaar voorichtingsmateriaal over palliatieve zorg voor migranten. Klik hier voor een overzicht van dvd's, videofragmenten en hulpmiddelen om het gesprek aan te gaan. Klik hier voor informatie voor zorgverleners over palliatieve zorg.