Palliatieve zorg bij kinderen

Wanneer kinderen ziek zijn

Jaarlijks hebben in Nederland naar schatting tussen 5000 en 7000 kinderen enige vorm van palliatieve zorg nodig. Zij lijden aan een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De impact op het kind en het hele gezinssysteem is enorm. Stichting PAL zet zich in voor deze doelgroep. In samenwerking met het werkveld en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft Stichting PAL het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg opgericht en zijn in heel Nederland Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) opgericht. Een Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Het NIK biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening en de betrokken hulpverleners. 

Ziekte in het gezin

Naast de kinderen die zelf ernstig ziek zijn mogen we ook de kinderen die hier in hun omgeving mee in aanraking komen niet vergeten! Uit onderzoek blijkt dat het meemaken van een ernstige, levensbedreigende ziekte of de dood van een dierbare de meest voorkomende ingrijpende levensgebeurtenis is bij Nederlandse basisschoolleerlingen. Ongeveer 5 procent van alle jeugdigen verliest een ouder, in Nederland zo’n 6400 kinderen per jaar jaar. Slechts 1 op de 20 jongeren van rond de zestien jaar heeft helemaal geen verlies meegemaakt in zijn of haar leven (Lees meer in Rouw bij kinderen en Jongeren. Over het begeleiding van verliesvwerking, Mariken Spuij 2017). Waarom is het belangrijk om kinderen te informeren en hoe kunnen we ze bij de dood betrekken? Bekijk het filmpje (Praktijk bo, 2017).

Praktische informatie en concrete handreikingen vind je ook op de website www.ikmisje.nl en neem ook eens kijkje bij de prachtige producten van De Wereld van Verschil (voor kind/jongere en gezin) en de Levensjas (programma voor het onderwijs).