Publicaties

Bijeenkomst op 14 februari 2018

van de Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o. de netwerken Dementie, Palliatieve Zorg en Transmurale Stroke Service Zwolle e.o.

 

Nieuwsbrieven

Minisymposium IJssel-Vecht

Op 18 oktober vond het minisymposium 'Van dik hout zaagt men planken' plaats. De middag werd bezocht door 140 betrokkkenen bij het netwerk palliatieve zorg. Na een informatieve inleiding over 'Communicatie in de palliatieve fase' werd aan de hand van casuïstiek ingegaan op verschillende invalshoeken en verbetermogelijkheden. De presentatie is hier na te lezen.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door Yoanique Hillen en Jasper van der Deen, met 4 mooie toepasselijke songs.
 

Publicaties

  • Artikel Pallium 'Kijken in elkaars keuken', aandachtsvelders doen over en weer kennis op. September 2018.
  • De hamer en de spijker - Pallium van september 2016, door Marjan de Gruijter, Wim van As en Aart te Velde, naar aanleiding van de documentaire over de Levenseindekliniek, die begin dit jaar tijdens de Week van de Euthanasie door de NPO werd uitgezonden en veel is besproken. Ook in de consultatieteams palliatieve zorg van Zwolle en Hardenberg leidde de uitzending tot een gesprek over de vraag wat het effect van die uitzending voor de alledaagse zorgverlening is.