Aandachtvelder palliatieve zorg

De aandachtvelder palliatieve zorg is werkzaam binnen een V&V-team en zij beschikt over meer deskundigheid en ervaring op het gebied van palliatieve zorg dan de rest van het team. De aandachtvelder speelt een rol in het primaire zorgproces, waarbij het gaat over het oplossen van specifieke problemen rondom palliatieve zorg door middel van extra inzet van kennis en vaardigheden, het signaleren van problemen en het inschakelen of consulteren van de juiste personen binnen en buiten de organisatie.

Aandachtvelder is een rol/ taak en geen functie. Deze taak is opgenomen in het beleidsplan over de palliatieve zorg in de organisatie.