Markering en pro-actieve zorgplanning

Elke activiteit op het gebied van palliatieve zorg begint met de (h)erkenning dat de fase van curatie voorbij is, en dat palliatieve zorg wenselijk is. Uitgangspunt van het MAPRO-project is:

  1. het verbeteren van kennis, vaardigheden, en tools voor goede en tijdige markering van de palliatieve zorgfase;
  2. het verbeteren van kennis, vaardigheden en tools voor het pro-actief plannen van zorg met aandacht voor:
    • zorgbehoeften in de vier dimensies (lichamelijk, geestelijk, sociaal, spiritueel)
    • betrokkenheid van patiënt en naasten

Markering van de palliatieve fase opent de deur voor gesprekken over hoe de patiënt de levensfase wil invullen. Door proactieve zorgplanning verbetert het anticiperend handelen, de informatie-uitwisseling en afstemming tussen patiënten, naasten en zorgprofessionals tijdens de palliatieve fase. In maart 2016 is het gezamenlijk Ligare project van start gegaan.

 

In de regio

In de netwerken palliatieve zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel is het project van start gegaan. Zowel Isala en Ropke Zweers ziekenhuis hebben de aftrap gedaan. Nu wordt gekeken hoe we MAPRO kunnen laten aansluiten bij de 1e lijn (huisarts, thuiszorg en verpleeg-en verzorgingshuizen).

 

Formulieren