PaTz in Perspectief

TekstProjectie

Meerwaarde

voor de huisarts

 • meer proactief kijken en preventief denken
 • snel en adequaat handelen op het moment zelf
 • multidisciplinaire meerwaarde door extra oren en ogen
 • steile leercurve door 4 keer zo veel casus
 • ervaringen delen en (h)erkennen
 • retrospectief aandacht voor overlijdens
 • korte lijnen met palliatief consulent(en)
 • meer aandacht voor de zieke mens als geheel
 • afstemming met meerdere thuiszorgaanbieders

 

voor de wijkverpleegkundige

 • inbreng van kennis over het leefsysteem 
 • ruimte voor levensvragen, zingeving en sociale context 
 • direct toepasbare, extra kennis over medicatie 
 • structurele afstemming met huisartsen 
 • korte lijnen met palliatief consulent(en) 
 • verbondenheid door het delen en (h)erkennen van ervaringen
 • brede deskundigheidsbevordering door multiproblematiek 
 • gedragen palliatief beleid 
 • brede bewustwording van de palliatieve fase 
Voor u?

voor de fysiotherapeut

 • verlichten van pijn en benauwdheid door massage en oefeningen
 • preventief handelen om de sta functie te behouden 
 • werken aan kwaliteit van leven door fysieke fitheid
 • signaleren (bijv. oedeem, decubitus) en hulp organiseren 
 • behandelinstructies overbrengen op mantelzorg en wijkverpleging
 • verrijkende kennis van palliatieve zorg
 • meer contact en kortere lijnen met lokale hulpverleners
 • aandacht voor mantelzorg (houding, tiltechniek)

 

PaTz-groep Zwolle Zuid