Regionaal

 

App PalliArts voor palliatieve zorg

De app PalliArts biedt regionale en landelijke informatie, overal en op ieder moment. De app ondersteunt (huis)artsen en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. Meer informatie.

 

Overdrachtformulier palliatieve fase

Een nieuw overdrachtformulier voor patiënten na (her)markering van de palliatieve fase is een belangrijke stap in het verbeteren van de communicatie over palliatieve patiënten tussen specialisten en huisartsen. Klik hier voor het overdrachtformulier 

Palliatieve zorg valt of staat met goede communicatie. In de palliatieve fase gaan patiënten vaak naar wisselende behandelaars. Klachten in de palliatieve fase zijn soms voorspelbaar maar soms zijn er onvoorspelbare situaties. En wie is de hoofdbehandelaar? Zolang de patiënt nog bij de specialist in behandeling is, is dat wel duidelijk maar wanneer de ziektegerichte behandelingen (chemotherapie) niet meer tot de mogelijkheden behoren en meer symptoomgericht behandeld gaat worden is het voor de patiënt niet altijd duidelijk tot wie hij zich moet richten met vragen.

De (her)markering van de palliatieve fase maakt gerichte zorg op de juiste plek mogelijk daarom is het van belang de start van de palliatieve fase te markeren in een gesprek en te communiceren met de 1e lijn. Tijdig te spreken over de wensen en behoeftes van de patiënt in de palliatieve fase is van belang voor patiënt en naaste.

In samenwerking tussen het regionale palliatieve consultteam en de Isala is een overdracht formulier ontwikkeld waarin in 1 overzicht het hoofdbehandelaarschap na hermarkering van de palliatieve fase, reactie van de patiënt, sprekende symptomen en medicatieoverzicht word geboden. Een pilot van deze manier van overdragen wordt gedaan door de internisten/ oncologen en gaat per 1 november van start. Bij een verloop en na inventarisatie van de commentaren is het de bedoeling dat deze manier van overdragen van kracht wordt voor alle specialismen.
Het overdracht formulier wordt verstuurd in Eridanos, maar kan ook als uitgeprinte versie meegegeven worden bij ontslag.
 

Samenwerking wijkverpleging gemeente Kampen & IJsselmuiden

o.a. folder Continuïteitshuisbezoek ontwikkeld

Sinds september 2019 hebben vijf organisaties voor wijkverpleging in Kampen de samenwerking gezocht en gevonden om de zorg voor palliatieve cliënten in de gemeente Kampen en IJsselmuiden te verbeteren. Het uitgangspunt vormt het kwaliteitskader palliatieve zorg. Intensievere samenwerking met huisartsen en paramedici vergroot de kwaliteit van leven en sterven is onze overtuiging.

Na het formuleren van speerpunten zijn twee van de resultaten: Continuïteitshuisbezoeken en Markering van cliënten. Lees verder voor een uitgebreid verslag van deze samenwerking.

 

Werkafspraken

Zwolse werkafspraak Palliatieve Sedatie