Folders

Hieronder vindt u een aantal regionale folders.
Voor meer folders kunt u de bieb raadplegen.

 

 

 

  • Spirituele zorg  gaat over zingevings -en levensvragen. Dat zijn alledaagse vragen die ieder mens zich weleens stelt. Deze vragen komen vaak naar voren als er iets bijzonders plaatsvindt, bij mooie en minder mooie gebeurtenissen.  In de folder Spirituele zorg leest u daar meer over en kunt u lezen hoe u een geestelijk verzorger kunt benaderen voor een luisterend oor, uw vragen en /of ondersteuning.
  • Wat als je je leven verliest? (Pal voor u) - Een themaboekje over  het maken van keuzes in de laatste levensfase.  Het boekje kost € 3,95 en is te bestellen via http://palvooru.nl/bestellen/
  • Spreek op tijd over uw levenseinde - Deze brochure helpt bij gesprekken tussen patiënt en arts over het levenseinde. Praten met de dokter over de laatste fase van het leven gebeurt vaak te laat. Met als gevolg teleurstellingen, onbegrip en het gevoel bij patiënten en hun familie dat het te laat is voor wezenlijke besluiten. Klik hier voor de brochure.
  • Voeding - Wat als het eten niet meer smaakt, of als het grote moeite kost om het tot je te nemen. De folder Geen eetlust… wat nu? is vooral bedoeld voor naasten en geeft hun tips om, om te gaan weinig eetlust van diegene die ziek is. 
  • Wensenboekje - In het Wensenboekje kunt u aangeven wat u belangrijk vindt in uw leven. Het zijn uw ideeën op dit moment. Deze kunnen in de tijd nog veranderen. Dit boekje bevat vragen waarover u kunt nadenken. Vragen over hoe u het leven in de laatste fase het liefst ingevuld wilt zien. U hoeft niets op te schrijven als u dat niet wilt. U kunt dit boekje ook gebruiken als gespreksdocument of ter inspiratie.
  • Wie denkt er nu aan seks? - Dit boekje behandelt alle aspecten van seksualiteit en intimiteit bij een ongeneeslijke ziekte, inclusief tips en doorverwijzingen. Het is verkrijgbaar voor € 3,95 (inclusief verzendkosten) via www.palvooru.nl 
  • Alles wat u moet weten over morfine (en andere morfineachtige pijnstillers) - In deze folder vindt u uitgebreide informatie over morfine en morfineachtige pijnstillers waaronder de tien meest gestelde vragen over morfine.
  • Palliatieve sedatie - U hebt met uw behandelend arts gesproken over palliatieve sedatie. In deze folder over palliatieve sedatie kunt u alles nog eens nalezen.
  • HandreikingPalliatieve zorg in de laatste levensfase  Deze brochure is een algemene handreiking voor u als patiënt.