Geestelijke Verzorging Thuis

Persbericht geestelijke verzorging tijdens coronacrisis

Levensvragen raken de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Het zijn vragen die kunnen opspelen wanneer iemand te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in het leven, zoals een ongeneeslijke ziekte of verlies van een dierbare. In verband met het coronavirus kunnen ook levensvragen opkomen, door angst dat we ziek worden, het isolement en de eenzaamheid die dat met zich meebrengt, of herinneringen aan de oorlog. Lees hier het volledige perbericht.

 

Niemand hoeft met levensvragen te blijven zitten want geestelijke verzorging kan nu ook thuis.

Tot nu toe werd geestelijke verzorging vooral binnen instellingen gegeven, zoals in een ziekenhuis of een verpleeghuis. Doordat steeds meer mensen thuis blijven wonen als ze ziek zijn, of wanneer ze heel oud worden, is er meer behoefte aan begeleiding van een geestelijk verzorger in de thuissituatie. Daarom is er nu subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging thuis.

Voor wie

Geestelijke verzorging thuis is bedoeld voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Daarnaast kan iedereen van 50 jaar en ouder die worstelt met levensvragen thuis geestelijke verzorging krijgen.

Levensvragen

Levensvragen raken de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Het zijn vragen die sterk kunnen opspelen wanneer iemand te maken krijgt met ongeneeslijke ziekte en een beperkte tijd van leven. Ook bij verlies van werk, partner of verlies van mogelijkheden door ziek zijn. Of wanneer iemand heel kwetsbaar is. Het kan gaan over een ingrijpende gebeurtenis in het leven maar ook over geloof en spiritualiteit. Levensvragen zijn heel persoonlijk.

Voorbeelden

  • Wat voor zin heeft mijn leven (gehad)?
  • Welke onverwerkte zaken maken mij onrustig?
  • Wie ben ik nog nu ik niet meer werk, alleen ben?
  • Hoe moet het verder met mijn naasten? Ben ik mij naasten niet tot last?
  • Wat is er na dit leven?
  • Wat geeft mij kracht om voort te leven?
  • Waarom ik? Waar heb ik dit aan verdiend?
  • Waarom moet ik zo lijden? Heeft het leven nu nog zin?
  • Mag ik uit het leven stappen?

 

Wanneer

Het is raadzaam om hulp in te roepen van een geestelijk verzorger als iemand steeds vaker worstelt met levensvragen en daar zelf, of met de eigen omgeving niet uitkomt. Een geestelijk verzorger kan daarover met de hulpvrager in gesprek gaan, en professionele ondersteuning bieden.

De  geestelijk verzorgers zijn verbonden aan het Netwerk Palliatieve Zorg en hebben verschillende achtergronden, ervaringen en speciale kennisgebieden.  Zo zal er altijd een geestelijk verzorger zijn die aansluit bij de vraag en behoefte.

Aanmelden en verwijzen

Aanmelden kan telefonisch of per mail, door de hulpvrager zelf, naasten, een professional of vrijwilliger.

Na een telefonische intake wordt een geestelijk verzorger benaderd die past bij de vraag en achtergrond. De geestelijk verzorger neemt z.s.m. contact op met de hulpvrager en maakt een afspraak. De gesprekken vinden thuis plaats of op een nader overeen te komen locatie als dat gewenst is.

 

Er mag kosteloos gebruik gemaakt worden van deze gesprekken. 

Meer informatie en contact
Voor een vraag naar de inzet van een geestelijk verzorger thuis kan contact opgenomen worden met de kwartiermaker geestelijke verzorging, Marieke Sportel. De geestelijk verzorgers die hieronder vermeld staan mogen ook rechtstreeks benaderd worden voor meer informatie of het maken van een afspraak. 

De inzet van geestelijke verzorging  bestaat niet alleen uit het bieden van consulten thuis, maar ook uit het geven van groepsconsulten, scholing en consulten aan MDO’s en PaTz-groepen. Maar denk ook aan scholing voor zorgprofessionals,  welzijnswerkers en vrijwilligers.  Mocht er belangstelling zijn voor deze inzet of zijn er andere vragen dan graag contact opnemen met de kwartiermaker: Marieke Sportel.

Telefonisch via 06 1228 4592 of via mail: m.j.sportel@careketens.nl

Download hier de flyer Geestelijke Verzorging Thuis

De geestelijk verzorgers

 

 

 Alice Cramer-van der Haar

 Klik hier voor meer info over Alice.

 

 

 

 Etje Verhagen

 Klik hier voor meer info over Etje.

 

 

 

 

 Nieske Willems

 Klik hier voor meer info over Nieske.

 

 

 

 

 Drs. Peter Kortekaas

 Klik hier voor meer info over Peter.

 

 

 

 

 Carolien Riemersma

 Klik hier voor meer info over Carolien.

 

 

 

 

 

 Marjolein Rikmenspoel

 Klik hier voor meer info over Marjolein.

 

 

 

 

 Esther Boontje

 Klik hier voor meer info over Esther.

 

 

 

 

 Willemieke Doornenbal​

 Klik hier voor meer info over Willemieke.

 

 

 

 

 Anneke Lammers

 Klik hier voor meer info over Anneke.