Casuïstiek VG Sector

De netwerken Palliatieve Zorg in Noord Holland-Noord en Zaanstreek Waterland organiseren twee keer per jaar een casuïstiekbespreking, specifiek voor de Verstandelijk Gehandicapten Zorg.

Doel
Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking binnen de organisaties.

Doelgroep
Begeleiders,  AVG-artsen, huisartsen, orthopedagogen, medewerkers van dagactiviteitencentra, thuiszorgorganisatie binnen de organisaties, nachtdienstcollega’s.

Locatie
Wijkcentrum Mare Nostrum
Arubastraat 2
1825 PV Alkmaar

Wanneer
De volgende bespreking staat gepland op 24 september 2019.
Van 16.30 uur tot 18.00 uur, zaal open vanaf 16.00 uur.

Aanmelding
Graag verzoeken wij u zich vooraf aan te melden door het invullen van onderstaand inschrijfformulier. Het formulier wordt beschikbaar gesteld wanneer de uitnodiging op deze pagina wordt geplaatst.

Accreditatie en bewijs van deelname
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden, verpleegkundig specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De accreditatie wordt alleen toegekend als je de presentielijst tekent. Deelnemers waarvoor geen accreditatie is geregeld krijgen een bewijs van deelname.

Datum volgende casuïstiekbespreking
24 september 2019

Iedere keer zal een nieuw onderwerp aan de hand van een casus of richtlijn besproken worden.

Mocht u zelf een casus willen inbrengen, dan kunt u mailen naar Yvonne G. van Ingen, consulent Palliatieve zorg via e-mail info@yvonnegvaningen.nl

Vragen / nadere informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvette Goudsblom, projectmedewerker netwerk palliatieve zorg, 072-5414600 of Y.Goudsblom@zonh.nl

Inschrijfformulier open casuïstiekbespreking VG 24 september 2019