Casuïstiek VG Sector

De netwerken Palliatieve Zorg in Noord Holland-Noord en Zaanstreek Waterland organiseren twee keer per jaar een casuïstiekbespreking, specifiek voor de Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Recent is het Coronavirus COVID-19 in Nederland geconstateerd en zijn er ook besmettingen in de regio Noord-Holland vastgesteld. Dit leidt tot vragen onder deelnemers of het op dit moment nog wel verstandig is om bijeenkomsten zoals de open casuïstiekbespreking te bezoeken, mede gezien de zorg die zij verlenen aan kwetsbare patiënten. 

In zorgvuldig overleg met de Kennisplatform VG hebben wij besloten de open casuïstiekbespreking van 17 maart daarom te verplaatsen naar een later tijdstip dit jaar. Wij willen graag bijeenkomsten organiseren waar iedereen aanwezig kan en wil zijn. 

We hopen dat u begrip heeft voor deze beslissing. Doel
Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking binnen de organisaties.

Doelgroep
Begeleiders,  AVG-artsen, huisartsen, orthopedagogen, medewerkers van dagactiviteitencentra, thuiszorgorganisatie binnen de organisaties, nachtdienstcollega’s.

Locatie
Wijkcentrum Mare Nostrum
Arubastraat 2
1825 PV Alkmaar

Wanneer
De volgende bespreking staat gepland op 8 september 2020.
Van 16.30 uur tot 18.00 uur, zaal open vanaf 16.00 uur.

Aanmelding
Graag verzoeken wij u zich vooraf aan te melden door het invullen van onderstaand inschrijfformulier. Het formulier wordt beschikbaar gesteld wanneer de uitnodiging op deze pagina wordt geplaatst.

Accreditatie en bewijs van deelname
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden, verpleegkundig specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De accreditatie wordt alleen toegekend als je de presentielijst tekent. Deelnemers waarvoor geen accreditatie is geregeld krijgen een bewijs van deelname.

Data casuïstiekbesprekingen VG 2020: 8 september 2020

Iedere keer zal een nieuw onderwerp aan de hand van een casus of richtlijn besproken worden.

Mocht u zelf een casus willen inbrengen, dan kunt u mailen naar Yvonne G. van Ingen, consulent Palliatieve zorg via e-mail info@yvonnegvaningen.nl

Vragen / nadere informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvette Goudsblom, projectmedewerker netwerk palliatieve zorg, 072-5414600 of Y.Goudsblom@zonh.nl

Inschrijfformulier open casuïstiekbespreking VG 17 maart 2020