X

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Patienten en naasten

Netwerk Palliatieve Zorg

In het Netwerk Palliatieve Zorg werken zorg, welzijn- en vrijwilligersorganisaties in de regio samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren en af te stemmen op de behoeften van patiënten en naasten. Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.

Bekijk hier een korte animatie waarin palliatieve zorg wordt uitgelegd. 

Onder meer actualiteiten, scholingen, deskundigheidsbevordering en projecten.

Zorgverleners

Zorgen voor elkaar

De organisaties werken met elkaar samen aan een zo goed mogelijke beschikbaarheid van zorg en welzijn. D3rde Verdieping - Hart voor Zingeving is beschikbaar voor telefonische gesprekken bij zingeving- en levensvragen. 

Relevantie informatie over Covid-19 en palliatieve zorg is te vinden op de website Palliaweb. 

Informatie over zorg bij u in de buurt.

Zorg in uw buurt

Aanmelden nieuwsbrief